flower

Agoramedia on Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun ansiokkaan yhteistyön tulos. Agoramedia-projekti käynnistyi marraskuussa 2007, jolloin yliopisto ja ammattikorkeakoulu aloittivat yhteistyön ja päättivät luoda Agoralle uudenlaisen verkkolehden ja tietoportaalin. Yhteistyötä projektissa on tehty ADmissionin tarjoamissa tiloissa Turbiinitalolla sekä yliopistolla. ADmission on Jyväskylän ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijoiden projektioppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat suunnitella ja toteuttaa graafisia ja audiovisuaalisia projekteja niin ulkoisina kuin JAMKin sisäisinä toimeksiantoina.

Tekijät

Projektissa Agoran edustajana on toiminut Agora Centerin kehittämispäällikkö Päivi Fadjukoff (JY). Projektissa suuren osan suunnittelusta ja käytännön töistä ovat tehneet Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat, joita ovat ohjanneet ja tukeneet yhteisöviestinnän professori Pertti Hurme (JY) ja viestinnän koulutusohjelman koulutuspäällikkö Martti Heikkinen (JAMK). Oman panoksensa Agoramedialle ovat antaneet projektihenkilöt tuotantoassistentti Marjo Vihavainen (JAMK) sekä hänen seuraajansa Karoliina Korteoja (JAMK).

Agorama-lehden jutut ovat toteuttaneet Organisaatiojulkaisun tuottaminen -kurssin opiskelijat syksyllä 2007. Vuoden 2008 -verkkolehden sisällön oikeakielisyys, luettavuus ja yhtenäisyys ovat opiskelija Eeva Saastamoisen (JY, valtio-oppi ja yhteisöviestintä) käsialaa. Agoramedia-sivuston visuaalisen ulkoasun ovat suunnitelleet Laura Rytkönen (JAMK, viestinnän koulutusohjelma) ja Päivi Kantonen (JY, yhteisöviestintä). Sivuston vaativimmasta osuudesta, teknisestä toteutuksesta, ovat vastanneet Antti Kolehmainen (JAMK, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma) ja Toni Huuskonen (JAMK, tietojenkäsittelyn koulutusohjelma). Sivuston sisältöä on hallinnoinut Agora Centerin viestintäharjoitteilja Jenni Leppänen (JY, yhteisöviestintä).

Tulevaisuus

Tulevaisuudessa Agoramedia-sivustoa kehitetään yhä, kun Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu jatkavat yhteistyötään. Tavoitteena on kehittää verkkolehteä, hyödyntää digitaalisen median tuomia mahdollisuuksia sekä tarjota ajankohtaista ja kiinnostavaa tietoa tiedonjanoisille.

Jyväskylässä 23.5.2008