01.01.2008

Teknologiaa senioreiden ehdoilla

Seniorit ja teknologia - ihmislähtöinen tutkimus- ja kehittämisprojekti

Kun ihmiset elävät entistä vanhemmiksi, on teknologiaa kehitettävä sopimaan kaiken ikäisille. Seniorit ja teknologia on Agora Centerin projekti, jonka vastuuhenkilöinä toimivat professori Pekka Neittaanmäki, dosentti Marja Kankaanranta ja tutkija Elina Jokisuu.

Kesällä 2006 käynnistynyt seniorit ja teknologia -projekti on Agora Centerin Service Science Laboratoryn ja Game Labin yhteishanke, jossa pyritään kehittämään teknologisia palveluja, tietoteknisiä ratkaisuja ja laitteita ikääntyneiden elämän helpottamiseksi. Tavoitteena on luoda seniorikansalaisille mahdollisuuksia aktiiviseen ja itsenäiseen elämään.

Seniorit itse mukana kehittämisprosessissa

Seniorit ja teknologia –projektin periaatteena on käyttäjälähtöisyys. Tutkimuksiin osallistuu 55 – 90-vuotiaita henkilöitä ja tarkoituksena on kehittää teknologisia ratkaisuja yhteistyössä ikääntyneiden ja heidän parissaan työskentelevien kanssa, jotta eri tahojen tarpeet tulisivat huomioonotetuiksi. Alun kartoitusten ja kyselytutkimusten jälkeen seniorit ovat osallistuneet työpajoihin, joissa on selvitetty, minkälaisia kokemuksia heillä on teknologian käytöstä ja mitä he odottavat sen suhteen tulevaisuudessa.

Uusi näkökulma teknologian kehittämiseen

Projektin kyselytutkimuksen perusteella suurin osa keskisuomalaisista senioreista on tutustunut teknologiaan: yli 90 prosenttia heistä on käyttänyt matkapuhelinta ja noin 60 prosenttia tietokonetta. Tulos on rohkaiseva, sillä mitä enemmän ikääntyneillä on kokemusta erilaisista laitteista, sitä enemmän he hyödyntävät teknologiaa ja ovat kiinnostuneita oppimaan uusia käyttötapoja.

Ohjausta ja koulutusta teknologiaan on kuitenkin oltava saatavissa jatkuvasti, sillä teknologiataidot ruostuvat helposti, jos niitä ei käytetä. Senioreiden näkökulmasta laitteiden kehittämisessä olennaisinta onkin helppokäyttöisyys, selkeys sekä laitteiden hyödyllisyys.

Tulevaisuuden teknologiaa

Kun seniorit pääsevät itse mukaan kehittämään tulevaisuuden teknologiaa, voidaan heidän palvelutarpeisiinsa vastata tehokkaammin. Tulevaisuudessa Seniorit ja teknologia -projektin tuloksena syntyy toivottavasti tuoteideoita, jotka lopulta päätyvät aktiiviseen ja jokapäiväiseen käyttöön.

Teksti: Niina Niskala

Artikkeliin liittyvä kuva:

Artikkelikuva