01.01.2008

Neljän vuoden tutkimusohjelmataival

SoCa-ohjelmassa tutkittiin sosiaalista pääomaa

Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot -tutkimusohjelma (SoCa) oli monitieteinen: tärkeänä pidettiin rajojen ylittämistä erityisesti humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja terveystutkimuksen sekä sosiaalitieteiden ja taloustieteen välillä.

Vuonna 2004 alkanut SoCa-ohjelma päättyi vuoden 2007 lopussa. Mukana oli ohjelmakoordinaattori Pertti Jokivuoren mukaan pitkälle toistasataa tutkijaa 30 tutkimushankkeessa, joissa etsittiin vastauksia muun muassa siihen, miten sosiaalista pääomaa syntyy, miten sosiaalinen luottamus muotoutuu ja muuttuu, sekä miten innovaatiopotentiaalia syntyy. Ohjelman rahoitus, joka oli yhteensä 7,5 miljoonaa euroa, tuli päärahoittaja Suomen Akatemian lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöltä, Työsuojelurahastolta ja Tekesiltä.

Monipuolinen ja tuottelias

Jo tutkimusprojektien otsikot osoittavat, että SoCa-tutkimusohjelmassa tutkittiin sosiaalista pääomaa erittäin monesta näkökulmasta. Joukossa oli niin pitkää aikaväliä käsitteleviä projekteja kuin lyhyemmällä aikahaarukalla toteutettuja tutkimushankkeita. Myös tutkimuksen maantieteellinen ulottuvuus vaihteli paikallisesta kansalliseen ja kansainväliseen. Jokivuoren mukaan hankkeilla olikin, ohjelman suomalaisuudesta huolimatta, lukuisa määrä myös ulkomaisia kontakteja ja partnereita. Kansainvälisyyttä ohjelmaan toi myös päätöskongressi, joka pidettiin 18.–20.10.2007 Agorassa. Lisäksi tutkimusohjelman puitteissa järjestettiin pienempiä tapahtumia. Jokivuori luonnehtii projektia kaiken kaikkiaan varsin hedelmälliseksi: pelkästään tutkimusprojekteissa julkaistiin satoja artikkeleita. Ohjelman oheistuotteena syntyi myös esimerkiksi tuore oppikirja monimuuttujamenetelmien käytöstä sekä vuonna 2005 julkaistu kirja, Sosiaalisen pääoman kentät. Luonteeltaan ohjelman tutkimushankkeet olivat lähinnä perustutkimusta; vain harva projekti sisälsi suoranaisia yhteyksiä liike-elämään. Silti kolmasosa projekteista käsitteli työelämää, sen organisaatioita sekä työelämän erilaisia sosiaalisia piirteitä. Pertti Jokivuoren mielestä on positiivista, että työelämän tutkimuksella oli SoCassa vahva edustus.

Hyvästit Agoralle ja ohjelmalle

Agora Centeristä ohjelman majapaikkana ohjelmakoordinaattori Jokivuorella on vain hyvää sanottavaa. Se sopi mainosti monitieteiseen tutkimusprojektiin niin hengeltään kuin keskeisen sijaintinsa kannalta. Henkilökunnalla oli tarjota tukea ja know-howta ja työilmapiiri ja puitteet olivat hyvät. Tutkimusohjelman päätyttyä projektia tullaan arvioimaan ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta aina tavoitteiden saavuttamisesta koordinoinnin onnistumiseen. Tavoitteena oli alan tutkimuksen teoreettisen pohjan ja metodologian vahvistaminen, tutkijoiden välisen vuorovaikutuksen lisääminen ja tutkimuksen kansainvälisten suhteiden kehittäminen. Jokivuori itse pitää ohjelmaa onnistuneena. Sitä, mitä lähdettiin hakemaan, on saatu. Vaikka ohjelma päättyi, Jokivuori ei usko sosiaalisen pääoman tutkimuksen Suomessa päättyvän – jo SoCa:n aikana generoitui paljon uutta tutkimusta.

Teksti: Lotta Hoppu