08.12.2008

Innotori - keskisuomalaisten yhteinen hanke

Innotori on keskisuomalaisten yritysten ja Jyväskylän yliopiston välisen yhteistyön kehittämishanke. Hankkeen avulla pyritään jakamaan käytettävissä olevia resursseja osapuolten kesken. Resurssien jaon myötä yritykset voivat hyödyntää yliopiston tarjoamaa tuoreinta tutkimustietoa. Vastaavasti yliopiston akateemista osaamista pyritään siirtämään yrityksille keskittyen tieteentekijöiden konkreettiseen osaamiseen.

Tähän mennessä yliopiston yhteistyössä on mukana noin kolmesataa yritystä Jyväskylän alueelta. Kesällä 2008 käynnistyneen kolmevuotisen yhteistyöprojektin aikana tavoitellaan mukana olevien yritysten määrän kymmenkertaistamista. Tavoitteena on myös opiskelijoiden ja yritysten keskinäisen yhteistyön lisääminen. Innotori-hanke pyrkii tunnistamaan kasvuhakuiset uuden tiedon soveltamisesta kiinnostuneet yritykset sekä siirtämään käytänteitä ja akateemista osaamista suuryrityksiltä pk-sektorille. Hankkeessa keskitytään suurten ja pienten yritysten yhteistyön kasvattamiseen. Henkilöstön kehittäminen, verkottuminen sekä liiketoimintamallit ovat keinoja auttaa yrityksiä kehittymään hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Innotori on osapuolten kohtauspaikka, jossa yritysmaailma tuodaan lähelle yliopistoa. Yhteistyömuotoina hankkeelle ovat opiskelijaharjoittelijat, opinnäytetyöt, henkilöstön koulutus ja rekrytointi, kehittämishankkeet sekä hallitustyöskentely. Hankkeen onnistuminen vaatii molempien osapuolten aktiivisuutta. Monipuolisella yhteistyöllä pyritään luomaan luottamusta ja näin rakentamaan pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle, jossa resursseja jaetaan molemminpuolista hyötyä tavoitellessa.

Yritysyhteistyö on yliopistolle yhä tärkeämpää. Marraskuussa 2008 järjestettiin ensimmäistä kertaa yritysilta, jonne yliopisto kutsui yritysten edustajia vapaamuotoisesti verkottumaan ja suunnittelemaan yhteistyötä. Vastaavanlainen yritysilta pyritään organisoimaan tulevien vuosien aikana neljä kertaa vuodessa.

Teksti: Emilia Viherkoski

Artikkeliin liittyvä kuva:

Artikkelikuva