08.12.2008

Tytöt ja teknologia - tietojärjestelmät haltuun


Tietokoneet ja teknologia voivat olla ihan normaalien tyttöjen juttuja, vakuuttavat tietojärjestelmätieteiden kolmannen vuoden opiskelijat ja ainejärjestönsä Dumpin tapahtumavastaavat Karoliina Heikkinen ja Carita Saari. Perinteisesti alalle on hakeutunut enemmän miehiä, mutta sukupuolierot valinnoissa ovat alkaneet kaventua. Heikkinen ja Saari epäilevät, että ennakkokäsitykset tietojärjestelmätieteestä heikentävät naisten innokkuutta hakeutua alalle. Molemmat kuitenkin painottavat sitä, että tietojärjestelmätieteiden opiskeluun riittää se, että on kiinnostunut alasta.

Tietojärjestelmien käytännöllisyys on selvinnyt Heikkiselle ja Saarelle itselleenkin vasta opintojen myötä. Harvemmin tulee ajateltua, että tietojärjestelmät ovat läsnä ja ympärillämme aivan koko ajan: kodinkoneissa, sykemittareissa, kännyköissä ja tietenkin tietokoneissa.


UPDATE näkyy yliopistolla

Aktiiviset ainejärjestötoimijat Heikkinen ja Saari ovat olleet mukana UPDATE:n kanssa yhteistyössä järjestetyissä naisopiskelijoille suunnatuissa tapahtumissa, joissa on esimerkiksi tutustuttu tietojärjestelmätieteistä valmistuneisiin alan naisasiantuntijoihin tai vietetty saunailtaa tyttöjen kesken. Erityisesti naisille suunnatut tapahtumat ovat lisänneet tyttöjen kiinnostusta yhteiseen puuhasteluun myös luentosalien ulkopuolella. UPDATE mielletään opiskelijoiden keskuudessa kivaksi hankkeeksi, jonka avulla on mahdollista muuttaa ennakkoluuloja tietojärjestelmätieteitä kohtaan.

Teksti: Sari Nykänen, Elina Riivari ja Sini Räsänen