08.12.2008

Kastelli-taloprojekti

Taloja perheille

Vaasan Asuntomessuille tuotiin näytille moniammatillisen yhteistyön tulos, Kastellin uusi Aika- malli 188, jossa ihmisläheinen näkökulma yhdistyi talonrakentamiseen. Ihmisläheisyydestä vastasi Lea Pulkkinen, myös Agoran suunnittelussa ja kehittämisessä tiivisti mukana ollut psykologian professori Jyväskylän yliopistosta. Pulkkisen tavoitteena oli suunnitella ratkaisuja, jotka palvelisivat ja yhdistäisivät perheitä. Lopputulos tuntui miellyttäneen myös messuyleisöä: Suomen Asuntomessujen teettämässä tutkimuksessa Aika 188 nousi tilaratkaisultaan parhaaksi messutaloksi.

Yhteistyö lähti liikkeelle Kastellin markkinointipäällikön aloitteesta. Pulkkista oli pyydetty pitämään puhe Asuntomessujen Casa Humana -juhlaan 2003 aiheesta ”Lapsiperheiden tarpeiden huomioonotto talosuunnittelussa”. Puheen rakentaminen muodostui haastavaksi, sillä tutkimustietoa ei aiheesta löytynyt. Koska jo sovittua puhetta ei voinut enää peruuttaa, rakensi Pulkkinen puheen oman tietotaitonsa pohjalta. Puhe herätti paljon mielenkiintoa ja saavutti myös markkinointipäällikkö Jukka Vaaramon. Hänkin oli huomannut taloissa Pulkkisen esittämiä puutteita ja tästä innostuneena pyysi Pulkkista mukaan suunnittelemaan perhelähtöisempiä taloja.

Pulkkinen päätyikin uudistamaan Aika-talomallistoa arvioimalla ja kommentoimalla tilaratkaisuja. Ideana oli suunnitella taloja, jotka palvelisivat perheitä arjessa ja muuttuisivat elämäntilanteiden mukaisesti. Monet asuntomessujen talot kun on Pulkkisen mukaan rakennettu näyttäviksi ”edustustiloiksi” vieraita ja perheen juhlia ajatellen. Vaasan Asuntomessuille rakennettuun Aika 188-malliin koottin eri Aika-mallien parhaita ratkaisuja.

Käytännöllisiä ratkaisuja

Pulkkinen peräänkuuluttaa perheiden yhteistä aikaa sekä arjen sujuvuutta. Hämmästyttävää kyllä, näitä näkökohtia otetaan hyvin vähän huomioon talojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

– Ihmiset maksavat koko ikänsä asunnosta, panevat siihen paljon vaivaa ja työtä ja se ei silti palvele käytännön asioissa. Eikä tätä edes kritisoida, vaan alistutaan, että tämä nyt vaan on tällaista. Talojen rakentaminen on bisnestä, jopa autojen suunnittelu on enemmän asiakaslähtöistä! Pulkkinen huomauttaa.

Pulkkisen suunnittelemat ratkaisut ovat askel käytännöllisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä päin. Tavoitteena on, että koti muuttuu ajassa, perheen tarpeiden mukaan. Tilaratkaisuissa on huomioitu talon helppo muunneltavuus sekä perheiden erilaiset tarpeet. Esimerkiksi lasten kasvaessa pienen lapsen huone on helposti muunneltavissa muuhun käyttöön. Tiloja pystytään myös helposti yhdistämään ja jakamaan uudestaan. Ratkaisuilla on pyritty myös lisäämään vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä. Lasten leikkitila on suunniteltu olohuoneen ja keittiön yhteyteen niin, että vanhemmat ovat lapsen ulottuvilla hänen leikkiessään. Myös kodin ATK-piste on sijoitettu siten, että vanhempien on luontevaa seurata lasten netin käyttöä.

Lisätutkimusta tarvitaan

Parhaillaan Agora Centerissä on käynnissä tutkimus Vaasan Asuntomessuilla käyneiden vieraiden mielipiteistä koskien Aika 188 –talon tilaratkaisuja. Pulkkinen uskoo kodin tiloilla olevan suurta vaikutusta lasten ja perheiden hyvinvointiin, vaikka tutkimustietoa aiheesta ei vielä olekaan. Tarvetta kuitenkin olisi. Pulkkinen vetoaakin seuraavaan tutkijasukupolveen:

- Tämähän on sellainen käytännönläheinen asia, mitä pitäisi tutkia! Toivonkin, että projektimme kannustaisi tekemään tutkimusta ja että joku tämänkin yliopiston opiskelijoista lähtisi selvittämään sitä, miten perhesysteemi toimii erityyppisissä tilaratkaisuissa ja millaisia kokemuksia eri perheenjäsenillä niistä on.

Kastelli-taloprojekti onkin hyvä esimerkki yhteistyön tärkeydestä ja siitä, mitä sillä voidaan saavuttaa.

- Moniammatillista yhteistyötä tarvitaan juuri tässä Agoran hengessä! Pulkkinen toteaa.

Teksti: Heini Lipiäinen ja Hilkka Rissanen

Artikkeliin liittyvä kuva:

Artikkelikuva

Artikkelin PDF-tiedosto:

agoramedia_article_244.pdf