01.01.2008

Monikulttuurisuutta ja matkalaukkuelämää

FiDiPro-ohjelma tuo Jyväskylään kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita

Jyväskylän yliopiston henkilökunta sai vuoden 2007 alusta täydennystä kolmen kansainvälisesti tunnustetun tutkijan aloitettuaan professuurinsa Keski-Suomen kauniissa maisemissa. Kokemukset FiDi -professoreiden saapumisesta ja tuntemukset uudesta rahoitusohjelmasta ovat positiiviset.

FiDiPro-ohjelman rahoituksella Jyväskylän yliopistoon saapui fysiikan laitokselle professori Jacek Dobaczewskin Varsovan yliopistosta Puolasta, kielten laitokselle Jan Blommaert Lontoon yliopistosta Iso-Britanniasta ja Agoraan tietotekniikan laitokselle aeronautiikan johtaviin tutkijoihin lukeutuva professori Jacques Periaux:n UPM/CIMNE Barcelonasta, Espanjasta.

Vanha tuttu Periaux

Uudenkarheasta professuurista huolimatta ranskalainen Jacques Periaux ei ole uusi tuttavuus Jyväskylän yliopistossa. Hän on ollut pitkään mukana Jyväskylässä järjestetyissä seminaareissa ja konferensseissa, ja hänelle on myönnetty vuonna 2006 Jyväskylä University Fellow-nimitys, jolla yliopisto haluaa osoittaa kunnioitusta ansioituneelle tutkijalle ja yhteistyökumppanille. FiDiPro-ohjelma tarjosikin erinomaisen mahdollisuuden syventää jo alkanutta yhteistyötä, joka Jacques Periaux:n kanssa työskentelevän Tero Tuovisen mukaan on sujunut oikein hyvin. Professuurin merkeissä Periaux:n on tarkoitus viipyä Jyväskylässä vuoden 2010 loppuun asti.

Kansainvälistä yhteistyötä teollisuuden käyttöön

Erilaisten tapahtumien järjestämisen lisäksi Periaux toimii DESIGN‑tutkimusprojektin (Advanced Simulation Methods for Integrated Multidisciplinary Industrial Design) vetäjänä. Projektin avulla Periaux pystyy luontevasti siirtämään omaa tietämystään ja osaamistaan Jyväskylän yliopiston tutkijoiden käyttöön.

DESIGN-projektin tutkimusryhmässä toimii 3–4 tieteelliseen laskentaan ja ohjelmistotekniikkaan perehtynyttä tutkija. Projekti keskittyy virtuaalisen tutkimusalustan toteuttamiseen sekä Benchmark -testaamiseen kyseisellä alustalla.

Tuovinen valottaa, että alustan suunnittelussa ja toteuttamisessa on tarkoitus hyödyntää monitieteistä kansallista ja kansainvälistä osaamista. Hankeen tulokset asetetaan myös teollisuuden saataville, mikä antaa teollisuudelle mahdollisuuden kouluttautua uusien menetelmien käyttöön ja vertailla eri lähestymistapoja ennen omien tuotannollisten simulointimallien rakentamista.

Osaamis- ja kulttuurivaihtoa FiDiPro:sta

Tuovinen kertoo kansainvälistymisen tuovan mukanaan hauskoja tuulahduksia eri kulttuureista ja tavoista. Vilkasta matkalaukkuelämää ympäri maailmaa viettävä Periaux tuo aika ajoin matkoiltaan kansainvälisesti tunnustettuja huippuosaajia mukanaan myös Suomeen. Rahoitusohjelma näyttää siis onnistuneen saavuttamaan tavoitteitaan, sillä juuri tällä tavalla alansa huippututkijat saavat siirrettyä tietouttaan ja verkostojaan myös muiden hyödynnettäväksi.

Teksti: Anna Riihimäki