flower

Artikkelit - Agorama 2009 01.01.2009

Agorasta eväitä yrittäjyyteen

08.12.2008

Yleinen - joskin pikkuhiljaa väistyvä - käsitys on, ettei yliopistosta lähdetä yrittäjäksi. Akateemisen koulutuksen saanutta yrittäjäksi ryhtyminen voi kuitenkin kiinnostaa siinä missä muitakin. Myös Jyväskylän yliopiston erillislaitoksen Agora Centerin tutkijoista osa on ponnistanut oman firman ohjaksiin.


Agorasta eväitä yrittäjyyteen - peliprojektista yritykseksi

08.12.2008

Fysiikkaa alunperin Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan tulleen, myöhemmin IT-tiedekuntaan siirtyneen ja vuonna 2006 filosofian maisteriksi valmistuneen Risto Koskenkorvan yhteys Agora Game Labin toimintaan syntyi ystävien kanssa kehitetyn IGIOS-peliprojektin myötä.


Allianssiyhteistyö - Agora Game Lab ottaa pelit vakavasti

08.12.2008

 


Allianssiyhteistyö - yliopistojen kädenpuristus

08.12.2008

 

Yliopistoallianssi tekee Jyväskylä-Tampere -välistä Suomen suosituimman opiskelijareitin. Taittuuko matka junalla vai kommunikoimmeko yhteisessä virtuaalioppimisympäristössä? Kysymykseen saadaan ratkaisu Allianssihankkeen laajentuessa tutkimusryhmistä opiskelijoiden massoihin.


Innotori - keskisuomalaisten yhteinen hanke

08.12.2008

Innotori – yritysten ja yliopiston kohtaamispaikka

08.12.2008

 

Yritykset ja yliopistomaailma ovat jo pitkään tehneet tiivistä yhteistyötä. Työharjoittelujaksot, opinnäytetyöt ja niiden kautta viriävät urapolut ovat olleet luontaisia yhteistyömuotoja. Tutkimus- ja kehitystoiminnan osalta ongelmana on kuitenkin pidetty yliopiston ja yritysten erilaisia tavoitteita ja lähtökohtia tutkimustoiminnassa. Yliopistojen rahoitusmallin muuttuminen lähitulevaisuudessa tuo paljon uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta asettaa myös omat taloudelliset haasteensa tutkimukselle.
– Yliopiston täytyy ottaa yritysmaailman tarpeet paremmin huomioon, painottaa Agora Centerin johtaja, professori Pekka Neittaanmäki.


Kastelli-taloprojekti

08.12.2008

Vaasan Asuntomessuille tuotiin näytille moniammatillisen yhteistyön tulos, Kastellin uusi Aika- malli 188, jossa ihmisläheinen näkökulma yhdistyi talonrakentamiseen. Ihmisläheisyydestä vastasi Lea Pulkkinen, myös Agoran suunnittelussa ja kehittämisessä tiivisti mukana ollut psykologian professori Jyväskylän yliopistosta. Pulkkisen tavoitteena oli suunnitella ratkaisuja, jotka palvelisivat ja yhdistäisivät perheitä. Lopputulos tuntui miellyttäneen myös messuyleisöä: Suomen Asuntomessujen teettämässä tutkimuksessa Aika 188 nousi tilaratkaisultaan parhaaksi messutaloksi.


Kipupisteitä päivystyspoliklinikalla

08.12.2008

Oletko kyllästynyt päivystyspolilla odottelemiseen? Onko avun saaminen kestänyt jopa useita tunteja? Ei hätää, tutkijatohtori Toni Ruohosella saattaa olla ratkaisu ongelmaasi.


Opiskelu Tokiossa auttaa näkemään pidemmälle tulevaisuuteen

08.12.2008

”Tavoitteena on, että kouluttaisimme ihan uuden tyyppisen sukupolven. Tokioon ei ole tarkoitus mennä syventämään tietotekniikan opintoja, vaan opiskelemaan ihan erilaisia asioita kuin täällä.” Näin kuvailee professori Pekka Neittaanmäki japanilaisen huippuyliopiston Tokyo Institute of Technologyn, tuttavallisemmin Tokyo Techin, kanssa tapahtuvan yhteistyön tavoitteita.


Seniorit teknologian pyörteissä

08.12.2008

Torikohtaamisia

08.12.2008

Jyväskylässä, Jyväsjärven rannassa sijaitseva teknologia- ja tutkimuskeskus Agora muistuttaa rakennustyyliltään arabialaista kotia: sisään tullessa tulijan ottaa vastaan iso, valoisa ja torimainen aula, mutta pidemmälle mentäessä tilat muuttuvat pienemmiksi ja yksityisemmiksi. Agoran avarat ja kauniit tilat tarjoavatkin monipuoliset lähtökohdat niin suurten kansainvälisten kongressien järjestämiseen kuin oppituntien ja luentojen pitämiseen. Jyväskylän yliopiston edustavimmaksikin tilaksi kutsuttu rakennus palvelee monenlaisia käyttäjiä.


Torikohtaamisia - kohtaus Agoralta

08.12.2008

Tytöt ja teknologia

08.12.2008

Teknologia on yhä tiiviimpi osa ihmisten arkipäivää, mutta teknologinen suunnittelu ja alan päätöksenteko on säilynyt miesvaltaisena. UPDATE-hanke pyrkii selvittämään tyttöjen motivoitumista teknologia-alalle jo varhaislapsuudesta lähtien. Hankkeen eri osa-alueilla keskitytään muun muassa varhaiskasvatukseen, kouluikäisiin ja eri vaiheissa esiintyvien siirtymien ja esteiden analysointiin. Hankkeen kautta tuodaan myös Jyväskylän yliopistoa esille paikkana, jossa tuetaan oppijan lahjakkuutta sukupuolesta riippumatta.

 


Tytöt ja teknologia - tietojärjestelmät haltuun

08.12.2008

Tiimityö toimii

09.12.2008

Pystyäkseen keskittymään päätyöhönsä, tutkimukseen, on tutkijan taustalla oltava henkilöitä, jotka hoitavat tutkimuksen hallinnollisen puolen, taloushallinnon järjestelyistä lupamenettelyihin. Agora Centerissä nämä henkilöt ovat projektisihteerit Raili Lindberg, Virva Nissinen, Eeva Partanen, Anu Penttilä sekä kehittämispäällikkö Päivi Fadjukoff. Tämä rautainen naisjoukko muodostaa tiimin, jonka työhön kuuluu koordinoida talon erilaisten tutkimusprojektien joukkoa. He toimivat linkkinä yliopiston hallinnon ja erilaisten hankkeiden välillä, sekä myös yliopiston edustajina yhteydessä esimerkiksi hankkeiden rahoittajiin. Haastavassa työssä tiimityö on tärkeää ja työtoverien avun merkitys korostuu. Tämä tiimi tietää sen: ”täällä autetaan toista”.