flower

Artikkelit - Agorama 2006 01.01.2006

Agora - Internationality and Innovation

01.01.2006

The Agora Center is fulfilling the prophecy of its name: for six years now it has acted as a meeting place for humanity and technology, bringing together high-quality research groups from various academic disciplines. The Agora Center facilitates research that integrates the human, social and technology sciences, aiming to develop information technology so that it can address human and social needs.


Agora innovatiivisen tutkimusotteen edelläkävijänä

01.01.2006

Asiantuntijat ja näkökulmat kohtasivat psykologian konferenssissa

01.01.2006

Graphogame auttaa lasta lukivaikeuksissa

01.01.2006

 - Tavoitteenamme on kehittää tietokonepeli, joka rakentaa vahvan pohjan luku- ja kirjoitustaidolle ennen kaikkea niille lapsille, joille lukemaan oppiminen on työlästä. Jos tällaiset lapset oppivat lukemaan, tavoitteemme on saavutettu, tiivistää Graphogame-hankeen vetäjä, kielentutkija Ulla Richardson.


Huippututkimuksella käsiksi oppimisvaikeuksiin

01.01.2006

Uusi oppimisen ja motivaation tutkimusyksikkö pyrkii oppimisvaikeuksien tutkimuksessa kansainväliseen kärkeen. Sen valtteja ovat uudenlainen neuropsykologian ja motivaatiotutkimuksen yhdistäminen.


Human Technology -verkkolehti luo keskustelua

01.01.2006

Monitieteinen verkkolehti vahvistaa kommunikaatiota tiedeyhteisön ja yritysmaailman välillä.


Intoa, pelejä ja yhteistyötä - lapset Game Labin asiantuntijoina

01.01.2006

Agora Game Labissa eivät vain aikuiset - siellä on merkitystä myös lasten mielipiteillä. Lasten kanssa työskentelyn tuloksena syntyvät pelit, joiden avulla opitaan esimerkiksi luonnontieteitä. 


IT-tiedekunnan monikulttuuriset kasvot

01.01.2006

Kansainvälistä tohtoriopiskelua

01.01.2006

Jyväskylän ylopisto painottaa toimintaansa vahvaan kansainvälistymiseen. Agorassa toimiva IT-tiedekunta on viime vuosina kunnostautunut ulkomaisten tohtoriopiskelijoiden suuressa määrässä.


Kansainvälistä yhteistyötä opetuksen kehittämiseksi

01.01.2006

SITES eli the Second Information Technology in Education Study on kansainvälinen tutkimussarja, joka selvittää tietotekniikan hyödyntämistä opetuksessa. Kolmessa eri vaiheessa tarkastellaan koulujen tietoteknistä varustelua, verkottumista ja työskentelytapoja eri puolilla maailmaa.


PaperIT-osaaminen uudistuu

01.01.2006

Laajamittaisella osaamiskeskusohjelmalla, PaperIT-projektikokonaisuudella, on kyetty luomaan monialaisen toiminnan kehittymisen edellytykset. Katse on myös kohdistettu jo kohti uutta, vuonna 2007 käynnistyvää osaamiskeskusohjelmaa.


Sosiaalinen pääoma - enemmän kuin muotikäsite

01.01.2006

Suomen akatemian Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot-tutkimusohjelma (SoCa) tutkii miten ja missä sosiaalista pääomaa syntyy. SoCa-tutkimusohjelman koordinaattori YTT Pertti Jokivuori uskoo sen hyödyttävän laajasti suomalaista yhteiskuntaa.


Tiede ja yritysmaailma kohtaavat Kätsyssä

01.01.2006

Agora Centerin uusin monitieteinen toimintaympäristö on 2005 avattu käyttäjäpsykologian ja ihmiskeskeisen vuorovaikutuksen laboratorio Kätsy. Laboratoriossa tutkitaan ihmisen ja laitteiden vuorovaikutusta niin tieteen kuin yritysmaailmankin tarpeita palvellen.  


Tieteellisen laskennan asiantuntijat kokoontuivat Agorassa

01.01.2006

Monitieteinen, kansainvälinen tieteellisen laskennan ja optimoinnin verkosto tutkii ja kehittää laskennallisten menetelmien hyödyntämistä maailmanlaajuisesti verkottuvassa teollisuudessa. Ensimmäinen kansainvälinen SCOMA-seminaari järjestettiin 3.-5.10.2005 Jyväskylässä.


Tyttöenergiaa teknologia-aloille

01.01.2006

Viime vuosikymmenien aikana sekä lukiot että yliopistot ovat naisvaltaistuneet. Useilta ennen miehisiksi mielletyiltä aloilta tavataan yhä enemmän naisia. Teknologia-aloilla kehitys on kuitenkin ollut hidasta ja naiset ovat edelleen pääsääntöisesti vähemmistönä niin koulutuksessa kuin työelämässä.