flower

Artikkelit - Agorama 2005 01.01.2005

Agora - puolivuosikymmen poikkitieteitä

01.01.2005

Jyväskylän Mattilanniemeen elokuussa 2000 valmistuneelle Agoralle tulee kuluvana vuonna täyteen viisi vuotta. Tänä aikana se on onnistunut lunastamaan sille asetetun tavoitteen nousta kansainvälisesti tunnetuksi ihmislähtöisen tieteen keskukseksi. Agora on Jyväslylän yliopiston lippulaiva poikkitieteellisessä tutkimuksessa, mutta myös merkittävä yhteistyökumppani ympäristön IT-yrityksille sekä Jyväskylän kaupungille.


Agora in English

01.01.2005

 


ECCOMAS-kokous toi matematiikot Agoraan

01.01.2005

Jyväskylän yliopistossa pidettiin 24. -28. heinäkuuta 2004 ECCOMAS (European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering) -järjestön yleiskokous. Kokoukseen osallistui noin 1100 tutkimuksen, teknologian ja yritysmaailman edustajaa noin 60 maasta.


Ensimmäiset University Fellow -nimitykset yhteistyökumppaneille

01.01.2005

Vuoden 2004 alusta Jyväskylän yliopisto otti käyttöön Jyväskylä University Fellow -järjestelmän. Sen avulla yliopisto osoittaa kunnioitusta yliopiston kanssa monipuolista ja pitkäaikaista yhteistyötä tehneelle ansioituneelle henkilölle. Lisäksi järjestelmän avulla halutaan tukea läheistä yhteistyötä myös jatkossa ja avata uusia ovia uusille yhteisille tutkimushankkeille.


ICT-foorumi

01.01.2005

Ilo irti metodeista

01.01.2005

Tutkijan työvälineenä toimivat eri metodit, joiden puuttuminen tai osaamaton käyttö saattaa johtaa koko tutkimuksen harhaan. Eteenkin huippututkimus edellyttää vahvaa metodiosaamista. Tähän haasteeseen on vastattu Agoran Psykocenterissä monipuolisella metodikoulutuksella.


Kansallisella tietoyhteiskuntareseptillä parempaan tuottavuuteen

01.01.2005

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen mukaan Jyväskylän seutu on loistava esimerkki siitä, kuinka yliopiston, yritysten, kaupungin ja maakunnan välisellä yhteistyöllä voidaan luoda maailmantaloudessa menestyvä alue. Hän piti esitelmän kansallisesta ICT-strategiasta Agora Centerin ICT-foorumissa 2.11.2004.


Kognitiotieteestä ymmärrystä teknologiaan

01.01.2005

Valtiotieteiden tohtori Pentti Saariluoma on Jyväskylän yliopiston uuden professuurin ensimmäinen haltija.


Kuinka paljon on paljon?

01.01.2005

Jos matematiikka ei suju, taustalta saattaa löytyä muuta kuin lahjattomuus tai laiskuus: oppimisvaikeus. Erilaista ja eriasteisia oppimisvaikeuksia on jopa neljänneksellä väestöstä.


Maisteriklinikalta tukea opiskeluongelmiin

01.01.2005

Tammikuussa 2003 jokainen yli 120 opintoviikkoa suorittanut tietotekniikan opiskelija sai sähköpostiviestin. Viestissä kerrottiin kevään aikana käynnistyvästä maisterikliniikasta, jossa opiskelijoita neuvottaisiin henkilökohtaisesti opintojen suorittamisessa. Useimmille tämä oli ensimmäinen viesti, jonka yliopisto heille lähetti.


Monitieteisyys luo tieteenalojen torin

01.01.2005

Monitieteisyys on informaatioteknologian tiedekunnan perusajatusta kuvaava adjektiivi. Kyselimme kolmelta tiedekunnan tutorilta heidän opiskelustaan sekä monitieteisyyden toimivuudesta käytännössä. Oman sanansa monitieteisyydestä antaa myös tiedekunnan dekaani, elektronisen liiketoiminnan professori Jukka Heikkilä. IT-tiedekunnan väriskaalan muodostaa kirjaimellisesti kaksi väriä: tummansininen ja tummanpunainen, tulevien filosofian ja kauppatieteiden maistereiden tunnusvärit.


Omia ja yhteisiä unelmia toteuttamassa

01.01.2005

Vuonna 2003 Jyväskylän kaupungin aluekehittämisjohtaja Jouni Juutilainensai oivalluksen, jonka seuraukset vievät Jyväskylää pitkälle tulevaisuuteen. Agora - Nanoscience Center - Viveca - kolmiyhteyden äärellä hän käsittelee katselevansa kotikaupunginsa valttikortteja: - Ymmärsin, että nyt käsillä on jotain aivan ainutlaatuista.


Poliisi, pankkiiri vai putkimies?

01.01.2005

Ammatinvalinta voi olla vaikea juttu. Sitä helpottamaan on luotu peruskoulun viimeisiin vuosiin kuuluvat työelämään tutustumis- eli TET-jaksot. Internetissä toimiva TET-tori auttaa nuoria muun muassa harjoittelupaikan löytämisessä ja tuo helpotuksia myös opinto-ohjaajille ja yrityksille.


Tavoitteena ihmislähtöisemmät innovaatiot

01.01.2005

Sosiaalisilla innovaatioilla tarkoitetaan muutosta yhteiskunnan sosiaalisissa rakenteissa. Organisaation muutokset, uudet palvelut ja työtavat ovat tällaisia vallitsevia käytäntöjä muuttavia toimintamalleja. Käytännöllisempi esimerkki ilmiöstä on jo 1940-luvulla suunniteltu astiankuivauskaappi. Miten organisaation muutoksista päästään kuivauskaappiin, ja millaisiin asioihin Agora Centeriin perustetussa Sosiaalisten innovaatioiden foorumissa oikein paneudutaan?


Tutkimuksella tehokkuutta ja turvallisuutta liikenteeseen

01.01.2005

Jyväskylän seudulle rakennetaan tieliikenteen Innoroad-osaamiskeskusta, jonka tarkoituksena on voimistaa Jyväskylän merkitystä maantieliikenteen keskuksena. Keskeisen sijaintinsa ansiosta Jyväskylä sopii mainiosti poikkitieteellisen liikennetutkimuksen keskuspaikaksi.


Innovatiivinen tutkimusympäristö innostaa

02.01.2005

Agora muodostaa kohtaamispaikan, jossa yrityselämä, yhteiskunta ja yliopisto voivat yhdessä ponistella kehittääkseen uusia teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita.