flower
08.12.2008

Innotori – yritysten ja yliopiston kohtaamispaikka

 

Yritykset ja yliopistomaailma ovat jo pitkään tehneet tiivistä yhteistyötä. Työharjoittelujaksot, opinnäytetyöt ja niiden kautta viriävät urapolut ovat olleet luontaisia yhteistyömuotoja. Tutkimus- ja kehitystoiminnan osalta ongelmana on kuitenkin pidetty yliopiston ja yritysten erilaisia tavoitteita ja lähtökohtia tutkimustoiminnassa. Yliopistojen rahoitusmallin muuttuminen lähitulevaisuudessa tuo paljon uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta asettaa myös omat taloudelliset haasteensa tutkimukselle.
– Yliopiston täytyy ottaa yritysmaailman tarpeet paremmin huomioon, painottaa Agora Centerin johtaja, professori Pekka Neittaanmäki.

 

Tämä on yksi osa-alue, jota Innotori-hanke pyrkii edistämään. Innotori on kesällä 2008 käynnistynyt yhteistyöhanke. Mukana hankkeessa ovat mm. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työ- ja elinkeinoministeriö, TEKES, Keski-Suomen Kauppakamari ja Keski-Suomen Yrittäjät ry. Pekka Neittaanmäki on hankkeen vastuullinen johtaja.

Innotori on kohtaamispaikka, joka pyrkii tuomaan keskisuomalaiset yritykset ja korkeakoulut lähemmäksi toisiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa paitsi perinteisten yhteistyömuotojen syventämistä ja lisäämistä, myös uusia näkökulmia tutkimus- ja kehitystoimintaan. Erityisesti huomiota on kiinnitetty pk-sektorin yrityksiin, jotka ovat perinteisesti jääneet suurempien varjoon akateemisen yhteistyön saralla. Yksi Innotorin tavoitteista on hyvien käytänteiden ja osaamisen siirtäminen suuryrityksiltä pk-sektorin hyödynnettäväksi. Tässä henkisen pääoman vaihdossa myös yliopistolla on suuri rooli.

Innotori vastaa aitoon tarpeeseen

Yliopisto, yritykset ja muut tahot kohtaavat toisensa myös konkreettisesti erilaisissa tapahtumissa. Oivallisen tilaisuuden kasvokkain tapaamiseen tarjoavat esimerkiksi Jyväskylän yliopiston käynnistämät yritysillat. Ensimmäinen yritysilta järjestettiin marraskuussa 2008 Agorassa. Jatkossa vastaavia tilaisuuksia on tarkoitus järjestää neljästi vuodessa. Pekka Neittaanmäen mukaan tavoitteena on nimenomaan tuoda eri tahot yhteen ja saada aikaan kontakteja yritysten ja yliopiston välille.

– Yhteistyöllä on oikea suunta. Kuilu yritysten ja yliopiston välillä on kaventunut merkittävästi viime vuosina. Yritysten tarpeet ja tiedemaailman mahdollisuudet ovat kuitenkin vielä kaukana toisistaan, toteaa yritysiltaan osallistunut Ahti Ahonen (kuvassa), Moventas Oy:n varatoimitusjohtaja. Ahonen listaa kaksi osa-aluetta, joilla teollisuusalan voimansiirtoratkaisuihin erikoistunut Moventas saa tällä hetkellä konkreettista hyötyä oppilaitosyhteistyöstä: opinnäytetöiden ja työharjoittelujaksojen kautta saatava työvoima-apu ja rekrytointi.
– Oppilaitosyhteistyö on hyvä rekrytointikanava. Esimerkiksi työharjoittelujaksojen aikana saatujen kokemusten kautta saadaan rekrytoitua oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin, Ahonen selventää. Hän olisi myös valmis viemään yhteistyötä uusiin ulottuvuuksiin.
– Tällaiset yritysillat ovat oivia foorumeita yhteistyön syventämiselle, hän toteaa.

Samoilla linjoilla on myös toinen yritysiltaan osallistunut, Ramboll Finland Oy:n Jussi-Pekka Aittola. Energiateknologian johtavana konsulttina työskentelevä Aittola kertoo Rambollin tekevän yliopiston kanssa päivittäistä yhteistyötä. Aktiivisen rekrytoinnin lisäksi Ramboll on esimerkiksi mukana tukemassa yliopiston tutkimusohjelmia. Tämän toiminnan ohella kemian alan tohtorintutkintonsa Jyväskylän yliopistossa suorittanut Aittola käy välillä pitämässä luentoja entisessä opinahjossaan.
– Yliopistomaailman ja yritysten välisessä yhteistyössä on tapahtunut valtaisa kehitys, Aittola mainitsee heti aluksi. Innotorin kaltaiselta yhteistyöhankkeelta Aittola odottaa ennen kaikkea molemminpuolisia hyötyjä.
– Yhteistyö syntyy arvostuksen kautta. Siksi yritysmaailman ja yliopiston luottamuksen on oltava aukoton, hän selventää. Aittola toivoo innovatiivisia yrityskohtaisia keskusteluita ja aktiivista lähestymistä myös yliopiston puolelta. Myös epämuodolliset tilaisuudet, joissa akateemiset ja yritykset tapaavat, ovat Aittolan mielestä tärkeitä yhteistyön rakentumisen kannalta.

Paljon on jo tehty, mutta suuri osa yhteistyön potentiaalista on edelleen hyödyntämättä. Innotori ja yritysillat ovat juuri niitä areenoita, joilla uuden ja tehokkaamman yhteistyön siemenet kylvetään. Sadonkorjuun aika koittaa myöhemmin.

Teksti: Tuukka Rantamäki

Artikkeliin liittyvä kuva:

Artikkelikuva

Artikkelin PDF-tiedosto:

agoramedia_article_232.pdf

Artikkeliin liittyvät muut jutut:

Innotori - keskisuomalaisten yhteinen hanke 08.12.2008