flower
08.12.2008

Seniorit teknologian pyörteissä

Tieto- ja viestintäteknologian kehittyessä yhä kiihtyvällä vauhdilla tulee yksilöiden kyetä vastaamaan tarvittaviin käyttövaatimuksiin. Vaatimukset koskevat kaikkia, jotka haluavat pysyä mukana kehityksessä. Seniorit ovat ikäryhmä, joka helpoiten jää tieto- ja viestintäteknologian kehityksessä muista ryhmistä jälkeen.Vuonna 2006 Agora Center Service Science Laboratory ja Game Lab käynnistivät yhteistyössä viisivuotisen projektin Seniorit ja teknologia. Projektin lähtökohtana oli kehittää teknologiaan perustuvia ratkaisuja, joilla tuetaan senioriväestön itsenäistä elämää ja tarjotaan mahdollisuuksia aktiiviseen ja virikkeelliseen arkeen. Suuressa roolissa projektissa ovat yhteistyökumppanit, joita ovat esimerkiksi: Ikääntyvien yliopisto, erilaiset eläkeliitot sekä 4H-järjestö. Projektista saatuja tuloksia tullaan hyödyntämään senioreiden arkielämää helpottavien laitteiden ja ohjelmien kehittämisessä. Tieto- ja viestintäteknologisista laitteista selkeästi tutuimpia senioreille ovat matkapuhelin ja tietokone. Sekä totta kai nykyisin television katseluun vaadittava digiboksi. Matkapuhelinta seniorit käyttävät lähinnä yhteydenpitoon. Uusimpien matkapuhelinmallien erikoisominaisuuksia, kuten bluetooth tai gprs, seniorit eivät välttämättä koe tarpeellisiksi. Tietokoneiden käytön pääasiallisia tarkoituksia senioreilla ovat sähköpostin tarjoamat viestintämahdollisuudet sekä nettilehtien lukeminen. Internetin tarjoamat virikemahdollisuudet, kuten esimerkiksi erilaiset kilpailut, mahdollisuus nähdä suosikkisarjan väliin jäänyt jakso jälkikäteen tai vaikkapa matkojen suunnittelu, ovat myös varsin suosittuja. Senioreille tärkeimpiä innoittajia tieto- ja viestintäteknologisia laitteita kohtaan ovat heidän omat harrastuksensa. Esimerkiksi valokuvaus, joka motivoi perehtymään kameran, tietokoneen sekä tarvittavien ohjelmien käyttöön. Senioreille on tarjolla lukuisia erilaisia perehdyttämiskursseja, joita Jyväskylässä tarjoaa esimerkiksi Työväenopisto. Kurssitarjonta on erittäin kattava. Tarjolla on tieto- ja viestintäteknologiaan perehdyttäviä kursseja sekä esimerkiksi kursseja, joilla keskitytään johonkin tiettyyn ohjelmaan. Kurssien päämääränä on helpottaa senioreiden tavallisimpia tieto- ja viestintäteknologiaan liittyviä ongelmia, kuten oleellisen ja luotettavan tiedon löytäminen internetistä. Lisäksi käsiteltäviä aiheita ovat lähes kaikille ongelmia tuottavat sähköpostin liitteiden lähettäminen ja vastaanottaminen sekä pakattujen tiedostojen hallinta. Seniorit ja teknologia–projektin päämäärät vastaavat senioreiden käytännön tarpeita sekä toiveita varsin hyvin. Seniorit haluavat pysyä mukana kehityksessä, vaikka eivät koekaan tarpeellisiksi kaikkia viimeisimpiä innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian laitteita ja palveluita. Senioreille tärkeintä on kyetä hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa siinä määrin, kuin itse kokevat tarpeelliseksi. Parhaimmat tulokset saadaan aikaiseksi eri osapuolten välisellä kommunikaatiolla ja yhteistyöllä, jolloin tuote- ja palvelukehityksessä saadut tulokset vastaavat parhaiten senioreiden todellisia tarpeita.

Teksti: Oskari Villanen ja Sanni Kivipelto

Artikkeliin liittyvä kuva:

Artikkelikuva

Artikkelin PDF-tiedosto:

agoramedia_article_249.pdf