flower
01.01.2006

Tyttöenergiaa teknologia-aloille

Viime vuosikymmenien aikana sekä lukiot että yliopistot ovat naisvaltaistuneet. Useilta ennen miehisiksi mielletyiltä aloilta tavataan yhä enemmän naisia. Teknologia-aloilla kehitys on kuitenkin ollut hidasta ja naiset ovat edelleen pääsääntöisesti vähemmistönä niin koulutuksessa kuin työelämässä.

 

Teksti: Anna Suutari

Artikkelin PDF-tiedosto:

agoramedia_article_206.pdf

Artikkeliin liittyvät muut jutut: