flower

Agoramedia - värikäs tietopankki Agora Centerin elämään - 02.06.2008

Agoramedia on Agora Centerin elektroninen tieto- ja mediapankki, josta voi löytää  tätä ihmisläheisen teknologian monitieteistä tutkimusyksikköä koskevia artikkeleita ja tiedotteita. Agoramedia on nyt avattu osoitteeseen: http://agoramedia.jyu.fi

Agora Center on Jyväskylän yliopistossa toimiva verkottunut tutkimusyksikkö innovatiivisille tietoyhteiskunnan sekä ihmisläheisen tieto- ja viestintäteknologian tutkimushankkeille. Se tekee tiivistä tutkimusyhteistyöstä tiedon soveltajien kanssa yhdistäen luovasti eri tieteenalojen kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusosaamista ja monipuolisen partneriverkoston osaamista.

Vuodesta 2001 Agorama -sidosryhmälehti on ilmestynyt vuosittain paperisena versiona Jyväskylän yhteisöviestinnän opiskelijoiden ahkeroinnin tuloksena. Nyt vuosien 2001-2006 Agorama -lehdet voi löytää kätevästi sähköisinä Agoramediasta. Vuodesta 2007 eteenpäin Agorama -lehti ilmestyy yksinomaan Agoramediassa.

Agoramedia on Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun syksyllä 2007 käynnistämä yhteistyöprojekti, joka jatkaa Agorama - lehden linjaa: Artikkeleissa
tutkimuskeskuksen toimintaa ja laboratorioita esitellään raikkaasti ja uusin tuorein näkökulmin. Tiedotteet - osiossa voi lukea Agora Centerin uusimmat tiedotteet. Poiminnat - osiossa voi puolestaan tarkastella Agora Centeristä kirjoitettuja uutisia ja artikkeleita muissa lehdissä ja julkaisuissa. Agoramedian tarkoituksena on tuoda esille Agoran
sisällä tapahtuva monitieteinen tutkimusmaailma kaikille ihmisläheisestä teknologiasta uusimpiin tutkimusinnovaatioihin kiinnostuneille.

Lisätietoja: Agora Centerin kehittämispäällikkö Päivi Fadjukoff, (014) 260 2880

Teksti: Jenni Leppänen, Päivi Fadjukoff