flower

Uusi Human Technology -erikoisnumero on julkaistu - 30.11.2009

Tieteellisen online-aikakausjulkaisun Human Technology, An Interdisciplinary Journal of Humans in ICT Environments uusin numero on julkaistu. Tämän numeron artikkelit tarjoavat monipuolisesti aiheita ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta tutkijoilta Euroopasta ja muualta.

Pääkirjoituksessa keskitytään suunnittelukonseptien ja teoriakielien vaikutukseen teknologisessa suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi tämä julkaisun kymmenes numero tarjoaa johdannon uuteen puoli-automatisoituun kvantitatiiviseen metodiin, mikä helpottaa verkkosivujen suunnittelijoita määrittämään käyttäjien vuorovaikutuksen ongelmia. Numerossa esitellään myös tutkimus 11-vuotiaiden suomalaisten lasten internetin käytöstä ja kokemuksista; tutkimus opiskelijoiden mahdollisesti häirinnäksi tulkittavista tekstiviestittelytavoista; nigerialaisessa yliopistollisessa sairaalassa työskentelevien terveydenhoitoalan työntekijöiden tietoteknologian käytön analyysi; sekä filosofinen näkökulma teleläsnäolon ja ”uudelleenruumiillistumisen” fenomenoliogiaan, etenkin etäkirurgisten prosessien alalla.

Human Technology on avoin julkaisu ja kaikki sen artikkelit ovat vapaasti luettavissa osoitteessa http://www.humantechnology.jyu.fi/current/

Human Technology on monitieteellinen, vertaisarvioitu aikakausjulkaisu artikkelein ja teemoin, jotka tutkivat ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen monia näkökulmia. Julkaisulla on kirjoittajia, arviostelijoita ja lukijoita ympäri maailmaa. Human Technology -lehteä julkaisee Jyväskylän yliopiston Agora Human Technology Center.

Lisätietoa aikakausjulkaisusta osoitteesta www.humantechnology.jyu.fi.

Teksti: agora