flower

Optek-hanke: Tekesiltä miljoonarahoitus teknologian opetuskäytön tutkimukselle - 03.09.2009

Tekes on myöntänyt 1,9 miljoonan euron rahoituksen kansalliselle
Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) -tutkimushankkeelle. Hankkeen kokonaisrahoitus on 2,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa. Tutkimus on 13 tutkimusyksikön monitieteinen yhteishanke, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 28 yrityksen ja 12 kunnan koulujen kanssa. Laajan tutkimushankkeen koordinaatio hoidetaan CICERO Learning
-verkoston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2009–31.5.2011.

– Rahoituspäätös on merkittävä avaus teknologian tukemien
opetuskäytänteiden uudistamiseksi suomalaiskouluissa. Olemme erittäin iloisia siitä, että Tekes on nostanut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimuksen keskeiseen asemaan, sanoo OPTEK-hankkeen tutkimusjohtaja professori Marja Kankaanranta Jyväskylän yliopiston Agora Centeristä ja Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

OPTEK-hankkeen tarkoituksena on hyödyntää aiempien kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten tuloksia kouluissa tapahtuvan kehittämistyön perustaksi.
– Yrityksille tarjoamme tietoja ja uusia ideoita oppimisessa
hyödynnettävien teknologisten ratkaisujen perusperiaatteista sekä
soveltumisesta koulukäyttöön. Näin tuemme myös yritysten
tuotekehitystä, Kankaanranta kertoo.

Hankkeiden välistä yhteistyötä
OPTEK-tutkimus on läheisesti yhteydessä CICERO Learning -verkoston koordinoimaan Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hankkeeseen. Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteisessä TVT koulun arjessa -hankkeessa luodaan toteuttamiskelpoinen strategia tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median opetuskäytön laajentamiseksi kaikkiin suomalaisiin kouluihin.

– Odotuksemme ovat korkealla. OPTEK-hankkeen kautta saamme kytkettyä yhteen korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen, kouluissa tapahtuvan kehittämistyön ja yritysten tuotekehityksen. Yhdessä luomme edellytyksiä sille, että Suomen kouluilla olisi hyviä toimintamalleja ja tasa-arvoiset mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa, iloitsee TVT koulun arjessa -hankkeen projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen.

Tutkimuspaketit ja -yksiköt
OPTEK-hanke on organisoitu neljäksi tutkimuspaketiksi, joissa
tarkastellaan mm. infrastruktuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogisia malleja, mediataitoa, oppimateriaaleja, koulun toimintakulttuurin muutosta ja yritys-kouluyhteistyömalleja.

Tutkimushankkeeseen osallistuu tutkimusyksikköjä Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Oulun yliopistosta, Teknillisestä korkeakoulusta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja VTT:n tutkimuskeskuksesta.

Helsingin yliopistosta mukana ovat käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen laitoksen Mediakasvatuskeskus (professori Seppo Tella ja dosentti Heikki Kynäslahti) ja Matemaattisten aineiden tutkimus- ja kehittämiskeskus (professori Jari Lavonen) sekä psykologian laitoksen KP-Lab (johtaja Liisa Ilomäki), CICERO Learning -verkosto (Raija Latva-Karjanmaa) ja Opetushallitukseen siirtynyt johtaja Kristiina Kumpulainen. Helsingin yliopiston Mediakasvatuskeskus tutkii yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa mobiiliopiskelua ja sisällöntuotantoa, Matemaattisten aineiden tutkimus- ja kehittämiskeskus yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa innovaatioiden käyttöönottoa ja leviämistä eri oppiaineissa sekä KP-Lab yhteistyössä Jyväskylän ja Oulun yliopiston kanssa strategisia periaatteita kouluinterventioille.

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja, professori Marja Kankaanranta, OPTEK-hanke
Jyväskylän yliopisto, puh. 040 866 9085, marja.kankaanranta()jyu.fi

Projektikoordinaattori Maarit Viik-Kajander, OPTEK-hanke, CICERO Learning, puh. 050 4155310
maarit.viik-kajander()helsinki.fi

Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, TVT koulun arjessa
-hanke, Helsingin yliopisto, puh. 040 571 2442,
sanna.vahtivuori()helsinki.fi

Koordinaattori Raija Latva-Karjanmaa, CICERO Learning -verkosto, Helsingin yliopisto, puh. 040 563 8929,
raija.latva-karjanmaa()helsinki.fi

Hankkeeseen osallistuvat yritykset:
AAC Global
Arctic Connect
Arcturia
Aronet-esitysyhtiö
Datafisher
Datapolis
DNA Finland
Elisa
Finnet-liitto
Fronter
Hewlett-Packard
Humac
IBM
Intero
Kuusela Com
Mediamaisteri
Microsoft
Nokia
Opinsys
Oppifi
Otava
Otavan opisto
Pohjois-Hämeen Puhelin
Taloudellinen tiedotustoimisto
Teknologiakeskus Hermia Oy / COSS
TIEKE
Täsmätelevisio
WSOY Oppimateriaalit / WSOYpro.

Hankkeeseen osallistuvat kunnat:
Espoo
Helsinki
Kauniainen
Lappeenranta
Larsmo
Oulu
Punkalaidun
Riihimäki
Rovaniemi
Ruovesi
Tampere
Turku

Hankkeeseen osallistuvat tutkimusyksiköt:
Helsingin yliopiston Mediakasvatuskeskus, Knowledge Practices Laboratory, Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tutkimuskeskus ja CICERO Learning -verkosto

Jyväskylän yliopiston Agora Center ja Koulutuksen tutkimuslaitos

Oulun yliopisto Educational Technology Research Unit ja Future School Research Center

Teknillisen korkeakoulun SimLab

Tampereen teknillisen yliopiston Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos ja Advanced Multimedia Center

Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos

VTT:n Technical Research Centerin Intelligent transport systems

Åbo Akademin ja Turun yliopiston IMPEd resurssikeskus.

Teksti: Marja Kankaanranta