flower

Human Technology: Kognition rooli ihmisen ja koneen vuorovaikutuksessa - 11.06.2009

Tieteellisen online-aikakausjulkaisun Human Technology, An Interdisciplinary Journal of Humans in ICT Environments, uusin numero on julkaistu. Tämä Phil Turnerin (Edinburgh Napier University, Iso-Britannia) toimittama erikoisnumero keskittyy kognition oletetun kuoleman ympärillä käyvään keskusteluun. Kuten tämän numeron muodostavat viisi artikkelia kuitenkin osoittavat, kognition rooli ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksessa ei ole kuollut, ei edes kuolemassa, vaan laajentumassa uusien lähestymistapojen ja tutkimuksen kautta.

Kahden pääkirjoituksen lisäksi Human Technologyn yhdeksäs numero sisältää artikkeleita, jotka tutkivat

  • skeemoja, ja niiden vertauskuvallisia laajennuksia kehitettäessä sulautettua kognitiota kohti kehittyviä teknologiamalleja
  • ruumiillistuneen ja sulautetun kognition etuja keinona kehittää käytettävyyttä, erityisesti sulautetun ja ruumiillistuneen käytettävyyden käsityksen kautta
  • vihjemodaliteettien (artefakti, valokuva, ääni, haju ja video) roolia parannettaessa yhden päivän kokemuksen yksityiskohtien hakemista muistista
  • kykyä arvioida lasten mielen teoriaa ja heidän sosiaalista tietoisuuttaan synteettisistä hahmoista virtuaalisessa oppimisympäristössä, korostettaessa emotionaalista sitoutumista olennaisena kognition osana oppimisympäristöissä
  • yksilöllisiä eroja käyttäjien käsityksissä interaktiivisista teknologioista (tässä tapauksessa matkapuhelin), heidän taipumustensa kautta joko systematisoida tai antropomorfioida ajatuksiaan siitä, kuinka teknologiat toimivat

Human Technology on avoin julkaisu ja kaikki sen artikkelit ovat vapaasti luettavissa osoitteessa http://www.humantechnology.jyu.fi/current/

Human Technology on monitieteellinen, vertaisarvioitu aikakausjulkaisu artikkelein ja teemoin, jotka tutkivat ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen monia näkökulmia. Julkaisulla on kirjoittajia, arviostelijoita ja lukijoita ympäri maailmaa. Human Technologya julkaisee Jyväskylän yliopiston Agora Human Technology Center.

Lisätietoja

http://www.humantechnology.jyu.fi

Teksti: Päivi Fadjukoff