flower

Keskitetty IT-järjestelmä helpottaa metsäbiomassan logistiikan hallintaa - 05.08.2009

Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä on juuri päättynyt selvitystyö, jossa tutkittiin mahdollisuutta www-pohjaisen, metsäsektorin käyttöön suunniteltavan, etenkin metsäbiomassan logistiikan hallintaan tarkoitetun www-pohjaisen IT-järjestelmän kehittämismahdollisuutta. Kustannustehokkuus lisäisi yrityksen toiminnan tehostamispotentiaalin nousemisen jopa 50milj. euroon

-Biomassan, eli metsätöiden sivutuotteena syntyvää energiapuun, keskitetyillä kuljetuksilla voitaisiin saada miljoonien eurojen  säästöt. Selvityksen tulokset ovat erittäin kannustavia, sillä metsäsektorin pk-yrityksille suunnattu toiminnanohjausjärjestelmä, mihin voidaan myös kytkeä useita eri asiakasjärjestelmiä niitä muuttamatta, on toteutettavissa Jyväskylän yliopiston kehittämän Semantic Web-teknologiaan perustuvan -alustaratkaisun avulla, kertoo projektipäällikkönä toimiva Minna Lappalainen.

 Integroitu asiakasjärjestelmä, jossa siirrytään useamman kuin yhden asiakkaan palvelemisesta moniasiakkuuteen, mahdollistaisi suuremman kapasiteetin hyödyntämisasteen. Kustannusarvio toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisestä on 420 000 euroa ja toteutusaika 24 kuukautta.

-Sijoitus logistiikan hallintaa on siis taloudellisesti hyvin toteutettavissa ja metsäteollisuusalan kärkiyrityksen ovat jo ilmaisseet mielenkiintonsa järjestelmän kehittämiseen, sanoo Lappalainen.

- Sillä metsäalalta puuttuva IT-järjestelmä on konkreettinen este liiketoiminnan kasvulle, projektin tavoitteena on tuottaa yrittäjälähtöinen toiminnanohjausjärjestelmä, johon voidaan kytkeä eri asiakasjärjestelmiä. Lisäksi, yhden asiakkaan palveleminen puree alan kustannustehokkuuteen, toteaa tutkimuksen vastuullinen johtaja Pekka Neittaanmäki.

Tietojärjestelmän ensisijainen käyttäjäryhmänä olisivat metsäbiomassan korjuussa ja -kuljetuksessa toimivat pk-yritykset. Projektikokonaisuuden tuloksena syntyvän tietojärjestelmän osalta ei puututa jo olemassa oleviin metsä- ja energiayhtiöiden järjestelmiin, vaan luodaan uusi, näiden järjestelmien kanssa keskusteleva pk-yrittäjille suunnattu toiminnanohjausjärjestelmä.

 

Lisätietoja

Professori Pekka Neittaanmäki, pekka.neittaanmaki@mit.jyu.fi, (014) 260 2733,

Agora Center.

Projektipäällikkö Minna Lappalainen, minna.k.lappalainen@jyu.fi, 040 705 4395

Teksti: Pekka Neittaanmäki