flower

Miljoonarahoitus teknologian opetuskäytön tutkimukselle - 23.06.2009

Tekes on myöntänyt 1,9 miljoonan euron rahoituksen kansalliselle ”Opetusteknologia koulun arjessa” (OPTEK) tutkimushankkeelle. Hankkeen kokonaisrahoitus on 2,7 miljoonaa euroa. Tutkimus on 13 tutkimusyksikön monitieteinen yhteishanke, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 28 yrityksen ja 12 kunnan koulujen kanssa. Tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa. Laajan tutkimushankkeen koordinaatio hoidetaan Helsingin yliopiston CICERO Learning -verkoston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

 

- Rahoituspäätös on merkittävä avaus teknologian tukemien opetuskäytänteiden uudistamiseksi suomalaiskouluissa. Olemme erittäin iloisia siitä, että Tekes on nostanut tietotekniikan opetuskäytön tutkimuksen keskeiseen asemaan, sanoo OPTEK-hankkeen tutkimusjohtaja professori Marja Kankaanranta Jyväskylän yliopiston Agora Centeristä ja Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

 

OPTEK-hanke on organisoitu neljäksi tutkimuspaketiksi, joissa tarkastellaan muun muassa infrastruktuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogisia malleja, mediataitoa, oppimateriaaleja, koulun toimintakulttuurin muutosta ja yritys-kouluyhteistyömalleja.

 

Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää aiempien kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten tulokset sekä niissä todetut kehittämishaasteet kouluissa tapahtuvan kehittämistyön perustaksi.

- Yrityksille tarjoamme tietoja ja uusia ideoita oppimisessa hyödynnettävien teknologisten ratkaisujen perusperiaatteista sekä soveltumisesta koulukäyttöön. Näin tuemme myös yritysten tuotekehitystä, Kankaanranta kertoo.

 

OPTEK-tutkimus on läheisesti yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimaan ja opetusministeriön ja Opetushallituksen kanssa toteuttamaan ”Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa” -hankkeeseen.

- Odotuksemme ovat korkealla ja on hienoa, että Tekes on vahvalla otteella tukemassa uusien opetukseen ja koulutukseen liittyvien palveluinnovaatioiden syntyä. Yhdessä luomme edellytyksiä sille, että Suomen kouluilla olisi hyviä toimintamalleja ja tasa-arvoiset mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa, iloitsee TVT koulun arjessa -hankkeen projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen.

 

Tutkimushanke toteutetaan ajalla 1.8.2009-31.5.2011 ja siihen osallistuu tutkimusyksiköitä Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Oulun yliopistosta, Teknillisestä korkeakoulusta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja VTT:n tutkimuskeskuksesta.

 

Lisätietoja:

Professori Marja Kankaanranta, OPTEK-hankkeen tutkimusjohtaja, Jyväskylän yliopisto, puh. 040-866 9085, marja.kankaanranta@jyu.fi

Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, TVT koulun arjessa -hanke, Helsingin yliopisto, puh. 040-571 2442, sanna.vahtivuori@helsinki.fi

 

Hankkeeseen osallistuvat yritykset:

Arctic Connect, Arcturia, Aronet-esitysyhtiö, Datafisher, Datapolis, DNA Finland, Elisa, Finnet-liitto, Fronter, Hewlett-Packard, Humac, Intero, Kuusela.com, Microsoft, Mediamaisteri, Nokia, Opinsys, Oppifi, Otava, Otavan opisto, Oy IBM Ab, Pohjois-Hämeen Puhelin, Taloudellinen tiedotustoimisto ry (TaT), Täsmätelevisio, Teknologiakeskus Hermia Oy/COSS, TIEKE, WSOY Oppimateriaalit/WSOYpro, ACC Global

 

Hankkeeseen osallistuvat kunnat:

Espoo, Helsinki, Joutseno, Kauniainen, Larsmo, Oulu, Punkalaidun, Riihimäki, Rovaniemi, Ruovesi, Tampere ja Turku.

Teksti: Marja Kankaanranta