flower

Apua heikoille lukijoille - 16.06.2009

 

Joka viidennellä eurooppalaislapsella on riittämätön lukutaito. PROREAD-tutkimus toi esille, että lukemisen oppimisen perusmekanismit ovat samoja kielitaustasta ja maasta riippumatta. Lukemaan oppiminen on selkeästi nopeampaa, jos kielessä on puhutun ja kirjoitetun kielen välillä johdonmukainen kirjainäännevastaavuus kuten suomen kielessä, toisin kuin esimerkiksi englannin tai ranskan kielessä.

 

PROREAD on EU:n Sokrates-ohjelman rahoittama hanke, joka koostui tutkimussarjoista, joissa käsiteltiin tuhansien vastaajien aineistoja. Yksi laajan tutkimuksen tavoitteista oli tutkia toisluokkalaisten lasten lukutaidon kehitystä, sekä lukutaidon saavuttamiseen vaikuttavia varhaisia taustatekijöitä. Lisäksi haastateltiin eritystukea tarvitsevien lasten opettajia ja erityisopettajia keinoista, tavoista ja tukitoimista, joilla lukemisen erityistukea tarvitsevia lapsia tuetaan koulussa.

 

PROREAD-tutkimuksen tulosten perusteella tukitoimet ja opetusjärjestelyt vaihtelivat suuresti Euroopan maiden välillä.  Vuoden 2001 PISA-tulosten julkaisemisen jälkeen eri maiden koulutuspolitiikassa on lisätty panostusta erityistukea tarvitsevien lukijoiden auttamiseen.  PROREAD-tutkimus osoitti, että Euroopan laajuisesti erityisopetukselliset tukimuodot ovat kirjavia käytänteiltään, sisällöiltään ja teholtaan.

 

Niissä Euroopan maissa, joissa tukirakenteet olivat monimuotoisia ja korkeatasoisia, päästiin parhaisiin tuloksiin. Tämä näkyi mm. laadukkaana yhteistyönä opettajien, erityisopettajien ja muiden asiantuntijoiden välillä. Suomen maakohtaiset tulokset olivat esimerkillisellä tasolla muihin Euroopan maihin verrattuna, mitä saattoi odottaakin huipputasoisten Pisa-tulosten perusteella.

 

- Yksi selitys tulee varmaan myös siitä kunnianhimosta, jolla suomalaisopettajat suhtautuvat tehtäväänsä. Siitä on todisteena mm. se, että suomalaiset opettajat, erityisopettajat ja koulupsykologit pitivät Suomenkin erityisopetuksen määrää riittämättömänä, professori Heikki Lyytinen arvioi.

 

PROREAD-tutkimukseen osallistui 3000 lasta kuudesta eri maasta: Alankomaista, Ranskasta, Saksasta, Unkarista, Portugalista ja Suomesta.

Samoista maista tutkimukseen osallistui yli 6500 opettajaa ja erityisopettajaa.

Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopiston psykologian professori Heikki Lyytisen johtama tutkimusryhmä.

 

Lisätietoja:

Professori Heikki Lyytinen, puh. (014) 260 2863,

heikki.lyytinen@psyka.jyu.fi

 

Raportti:

http://ec.europa.eu/education/transversal-programme/doc950_en.htm

 

 

Tutkimukseen osallistuivat Alankomaissa Leo Blomert (koordinaattori),

Maastricht University; Ranskassa: Johannes C. Ziegler, Aix-Marseille Université ja CNRS; Suomessa: Heikki Lyytinen, Jyväskylän yliopisto; Saksassa: Gerd Schulte-Körne; Ludwig-Maximilians-University, München; Unkarissa: Valéria Csépe, Hungarian Academy of Sciences; Portugalissa: Alexandra Reis, Universidade do Algarve

 

 

http://ec.europa.eu/education/transversal-programme/doc950_en.htm


Teksti: Heikki Lyytinen