flower

Seminaari: Tytöt ja teknologia - 18.12.2008

Aika: tiistai 13. tammikuuta 2009, 14.00-17.00

Paikka: Mattilanniemi Agora Auditorio 1

Jyväskylän yliopistossa on aktivoiduttu kannustamaan myös tyttöjä mukaan kehittämään tulevaisuuden teknologioita. Teknologia-alalla on imago-ongelma: tyttöjen silmissä se ei näyttäydy houkuttelevana, vaikka nykyisin teknologia liittyy lähes kaikkiin elämänalueisiin ja myös hyvin ihmisläheisiin ammatteihin.

Tyttöjä tulisikin erityisesti rohkaista matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian parissa toimintaan ja opiskeluun päiväkoti-iästä lähtien. Lisäksi on tartuttava teknologiakoulutuksen imagoon; on etsittävä koulutusmuotoja ja osoitettava uravaihtoehtoja, jotka myös tytöt kokevat itselleen mielekkäiksi. Näitä toimia kehittämään käynnistyi 2007 EU-rahoitteinen UPDATE-projekti, jonka toimintaa ja tuloksia nyt esitellään. Kutsuluennoitsijat valottavat
kansallista näkökulmaa teknologiakasvatukseen ja -toimialaan.

Tilaisuus on suunnattu lasten, nuorten ja nuorten aikuisten nykyisille ja tuleville kasvattajille ja kouluttajille. Myös kaikki opiskelijat ovat tervetulleita.

Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautuminen tapahtumaan osoitteesta:
http://www.jyu.fi/it/yhteistyo/kv/update_hanke/tdk/tapahtumat/ainokaiset-teknologiakoulutuksessa

Lisätietoja

Maarit Lindell harjoittelija
maarit.k.lindell@jyu.fi
Informaatioteknologian tiedekunta ja Agora Center

Teksti: Päivi Fadjukoff