flower

Olli Bräysy tieliikenteen tutkimusprofessoriksi Jyväskylän yliopistoon - 12.12.2008

Kauppatieteiden tohtori Olli Bräysy nimitettiin tutkimusprofessorin osa-aikaiseen (80 %) virkasuhteeseen, jonka ala on tieliikenne, erityisesti kuljetusjärjestelmien optimointi, viisivuotiskaudelle 1.1.2009–31.12.2013. Virka on sijoitettu Agora Centeriin,  Agora Innoroad –laboratorioon, ja sen tehtäväalaan kuuluu laskennallisten tieteiden ja tietoteknisten apuvälineiden hyödyntäminen kuljetusjärjestelmien ja liikenneratkaisujen kehittämiseksi.

Olli Bräysy on erikoistunut optimointimallien ja -menetelmien kehittämiseen eri tyyppisiä logistisia toimintoja ja palveluja varten. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt mm. ajoneuvojen reittien optimointiin, toimitusketjujen ja tuotantoverkostojen optimointiin sekä varasto-operaatioiden optimointiin. Bräysyn tutkimat käytännön sovellukset käsittelevät sekä yksityistä että julkista sektoria.

Bräysy on väitellyt vuonna 2001 Vaasan yliopistossa. Hän on toiminut aiemmin tutkimustehtävissä Kuopion ja Jyväskylän yliopistoissa sekä vuosina 2001–2003 SINTEF-säätiössä Norjassa. Lisäksi hän on työskennellyt mm. Belgiassa, Antwerpenin yliopistossa ja Kanadassa, Montrealin yliopistossa. Jyväskylän yliopiston Agora Centerin Innoroad -laboratorion johtajana hän on toiminut vuodesta 2004.

Lisätietoja: KTT Olli Bräysy, puh. 044-3591974, sähköposti olli.braysy@jyu.fi

Teksti: