flower

Antti Hautamäki innovaatiotoiminnan tutkimusprofessoriksi Jyväskylän yliopistoon - 12.12.2008

Filosofian tohtori Antti Hautamäki on nimitetty tutkimusprofessoriksi Jyväskylän yliopistoon viideksi vuodeksi (1.3.2009–31.12.2013). Professuurin ala on  innovaatiotoiminta, erityisesti palveluinnovaatiot, ja virka sijoittuu monitieteiseen Agora Centeriin, joka on verkottunut tutkimusyksikkö innovatiivisille tietoyhteiskunnan sekä ihmislähtöisen tieto- ja viestintäteknologian tutkimushankkeille. Hautamäki siirtyy Jyväskylään Sitran innovaatiojohtajan tehtävistä suoraan piilaaksosta Berkeleystä, josta hän on viime vuosina välittänyt Suomeen uusinta tietoa innovaatioista.

- Jyväskylän yliopisto voitti kilpailun Suomen johtavan innovaatiotutkijan kiinnittämisestä professorikuntaansa. Antti Hautamäki ja hänen ympärilleen Agora Centerissä muodostettava tutkijaryhmä nostaa Jyväskylän yliopiston merkittäväksi kansallisen innovaatiostrategian toteuttajaksi. Hautamäen nimitys edistää myös opetusministeriön tekemää valtakunnallista työnjakoa, jonka mukaan tieteen ja innovaatioiden tutkimus keskitetään Helsingin, Turun ja Jyväskylän yliopistoihin. Hautamäen kutsuminen professuuriin on merkittävä yliopiston strateginen linjaus, ja vahvistaa yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta, rehtori Aino Sallinen kuvailee.

Antti Hautamäki on toiminut Sitrassa tutkimuspäällikkönä, ohjelmajohtajana ja tutkimusjohtajana vuodesta 1996 sekä vierailevana tutkijana Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä 2002 ja 2006-2007. Aiemmin hän on toiminut opetus- ja tutkimustehtävissä mm. Helsingin yliopistossa, Suomen Akatemiassa ja tekoälyn tutkijana Nokian tutkimuskeskuksessa. Hautamäki on väitellyt vuonna 1987 Helsingin yliopistossa. Hänen filosofisen logiikan alalta tekemäänsä tutkintoon sisältyi myös matematiikan laudatur. Hautamäki on monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka oli mm. tukemassa uuden kansallisen innovaatiostrategian 2007-2008 laatimista.

Asiantuntijamenettelyllä täytetyn tutkimusprofessuurin tavoitteena on rakentaa vuoropuhelua erityisesti ihmistieteiden ja teknologisten tieteiden välille ja edistää yhteiskunnallista palvelutehtävää.

Lisätietoja: FT Antti Hautamäki, puh. (09) 618 99 232, sähköposti: antti.e.hautamaki@jyu.fi

Teksti: