flower

Logistiikan optimoinnilla kustannukset kuriin - 15.01.2009

Jyväskylän yliopistossa on käynnistynyt 1.1.2009 kuljetusten optimointiin keskittyvä TRANS-OPT-tutkimushanke. Hanke on kestoltaan 15 kuukautta ja sen pääasiallinen rahoittaja on TEKES. Lisäksi mukana on neljä yrityskumppania: Neste Oil, Transpoint, Keskisuomalainen ja 014-kuljetus.

Hanke on jatkoa helmikuun lopussa 2008 päättyneelle TEKES-rahoitteiselle OPT-LOG-hankkeelle (kts. http://research.jyu.fi/optlog/). OPT-LOG-hankkeessa osoitettiin, että käyttämällä optimointiohjelmistoa kuljetusten suunnittelun apuvälineenä on mahdollisista saada erittäin merkittäviä, jopa useiden kymmenien prosenttien säästöjä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Taustalla on myös se, että logistiikkajärjestelmät ovat viime vuosina muuttuneet niin monimutkaisiksi, että niiden tehokas suunnittelu ilman tietokoneiden apua on mahdotonta.

Optimoinnin hyödyt eivät rajoitu pelkästään kuljetusalalle, vaan esimerkiksi työvuorojen ja tehtävien allokointi, varastonhallinta ja satamien, terminaalien ja tehtaiden sisäiset operaatiot ovat myös mahdollisia sovelluksia.

OPT-LOG-hankkeen toinen keskeinen tulos oli, että markkinoilla olevissa kuljetuslogistiikan suunnitteluohjelmistoissa on useita huomattavia puutteita. Ohjelmistojen soveltaminen käytännön ongelmien ratkaisemiseen on vaikeaa, ja niiden avulla toteutettuja suunnitelmia voitaisiin tehostaa edelleen huomattavasti.

TRANS-OPT-hankkeen tavoitteena on keskittyä havaittuihin puutteisiin ja hyödyntää viimeaikaista ja alan kansainvälisesti parasta osaamista uusien käytännön tarpeisiin vastaavien optimointimallien ja menetelmien kehittämiseksi. Tavoitteena on myös osoittaa kehitettävien mallien ja menetelmien hyödyt käytännössä mukana olevien yritysten case-datalla.

Projektin koordinaattoreina toimivat professorit Olli Bräysy ja Pekka Neittaanmäki Jyväskylän yliopistosta ja Pasi Porkka Helsingin kauppakorkeakoulusta. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopiston Agora Innoroad Laboratoriossa. Projektiin osallistuu tutkijoita myös ulkomailta, mm. Bolognan ja Antwerpenin yliopistoista ja norjalaisesta SINTEF ICT -tutkimuslaboratoriosta. Koska tutkimusprojekti on pääosin TEKES:in rahoittama, ovat sen puitteissa kehitettävät menetelmät projektin päätyttyä julkisesti saatavilla ja hyödynnettävissä.

Lisätietoja
Tutkimusprofessori Olli Bräysy (olli.braysy@jyu.fi), 044-359 1974
Professori Pekka Neittaanmäki (pn@mit.jyu.fi), 040-550 7005

Teksti: Olli Bräysy, Pekka Neittaanmäki