flower

Optimoinnin ja säätöteorian maailmankongressi Jyväskylään keväällä 2009 - 03.07.2008

Maailmanlaajuinen IFAC (International Federation of Automatic Control) -järjestö on päättänyt järjestää kolmen vuoden välein järjestettävän optimoinnin ja säätöteorian kansainvälisen konferenssin 6.-8.5.2009 Jyväskylän yliopistossa. Agorassa järjestettävään kongressiin odotetaan 200-300 osallistujaa eri maista.

Konferenssissa tutkijat ja teollisuuden edustajat esittelevät ja jakavat ideoita automaatioalan sekä teoreettisesta että sovelluskehityksestä. Konferenssin aiheina ovat muun muassa satunnaisoptimointi, monitavoiteoptimointi ja hallinta sekä optimoinnin numeeriset metodit. 

Käytännössä optimoinnin matemaattista mallintamista voidaan hyödyntää päätöksenteossa erilaisissa liike-elämän sekä teollisuuden toiminnoissa, kuten uusien tuotteiden suunnittelussa, tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa sekä teollisuuden prosessien ja laitteiden käytön tehostamisessa.

Konferenssin järjestelyistä vastaavat Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos ja Suomen Automaatioseura.

 

Lisätietoja:

professori Pekka Neittaanmäki

Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos
puh. 014 260 2733           
pn@mit.jyu.fi

professori Kaisa Miettinen
Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos
puh. 014 260 4908, 050 373 2247
kaisa.miettinen@jyu.fi

 

http://www.automaatioseura.fi/CAO

Teksti: