flower

Suomen tiedepalkinto professori Lea Pulkkiselle - 11.12.2001

Suomen tiedepalkinto on myönnetty professori Lea Pulkkiselle. Opetusministeri Maija Rask luovutti 400 000 markan suuruisen palkinnon tiistaina 11.12.2001 Helsingissä. Opetusministeriön myöntämä Suomen tiedepalkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena korkeatasoisesta ja kansainvälisesti merkittävästä tieteellisestä tutkimuksesta. Palkinto myönnetään Suomen Akatemian hallituksen esityksestä.

- Professori Lea Pulkkisen tieteellinen työ liittyy läheisesti sosioemotionaalisen kehityksen tutkimukseen, persoonallisuuden ja sosiaalisen käyttäytymisen kehittymiseen lapsesta aikuiseksi, lapsen kielen ja oppimisvaikeuksien tutkimukseen sekä perhetutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää perhevuorovaikutuksen ja kognitiivisten tekijöiden osuutta tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä, kuvasi opetusministeri Rask palkittavan työtä.

Palkintoperusteluina todetaan: "Professori Lea Pulkkinen on kehityspsykologian alalla Euroopan tunnetuimpia ja arvostetuimpia tutkijoita. Hän on erikoistunut pitkittäistutkimuksiin, jotka tuottavat tietoa aikuistumisen prosesseista, sosiaalisen kehitykseen vaikuttavista perinnöllisistä ja ympäristötekijöistä sekä kehityksen riskitekijöistä. Tutkimuksissa kartoitetaan ongelmien laaja-alaisuutta ja syitä, jotta voitaisiin kehittää myönteistä kehitystä tukevia menetelmiä.

Lea Pulkkinen ja hänen tutkimusryhmänsä on tarkastellut aikuisuutta osittain uusin teoreettisin keinoin, yhdistämällä alkuperäinen malli elämäntapa- ja elämäntyylitutkimukseen. Yhteiskuntaan sopeutuminen edellyttää kykyä säädellä omaa toimintaansa. Itsesäätelykyvyn ongelmat vaarantavat sopeutumista kouluun sekä myöhemmin työ- ja perhe-elämään.

Tutkimuksella on merkitystä sekä persoonallisuuden tutkimukselle että sosiaali-, kehitys- ja kasvupsykologialle. Se integroi merkittävällä tavalla teoreettisesti ja empiirisesti näiden psykologian alueiden tutkimusta. Kansainvälinen kiinnostus tätä tutkimusta kohtaan on huomattava.

Lea Pulkkinen on toiminut vuodesta 1970 Jyväskylän yliopiston professorina. Vuonna 1996 hänet nimitettiin akatemiaprofessorin virkaan ja hän johtaa Jyväskylän Psykocenter-organisaation osana olevaa huippuyksikköä. Professori Pulkkisella on useita huomattavia kansainvälisiä luottamus- ja organisaatiotehtäviä.

Lea Pulkkisella ja hänen tutkimusryhmällään on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto. Hän on kiistattomasti kansainvälisesti tunnetuin ja siteeratuin kehitys- ja kasvatuspsykologian tutkija Suomessa. Lea Pulkkisen tutkimusryhmän tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä mm. koulutuksessa ja vanhempien sekä opettajien ohjauksessa."

Suomen tiedepalkinto on aiemmin myönnetty akatemiaprofessori Risto Näätäselle sekä akatemiaprofessori Kari Kivirikon, professori Taina Pihlajaniemen ja dosentti Leena Ala-Kokon muodostamalle tutkimusryhmälle.

Tiedepalkinnosta:

Ylitarkastaja Marja Pulkkinen (opetusministeriö), puh. (09) 1341 7223, marja.pulkkinen@minedu.fi

Professori Lea Pulkkinen, puh. (014) 260 2854 tai 050 552 4891

 

Teksti: