flower

Jyväskylän yliopistoon optimoinnin ja simuloinnin tutkimuskeskus - 01.11.2006

Yliopiston rehtori on perustanut informaatioteknologian tiedekunnan tietotekniikan laitokselle SCOMA center (scientific computing and optimization, combining multi- and interdisciplinary applications) –keskuksen 1.11.2006-31.10.2011 määräajaksi.

Keskuksen tehtävänä on edistää yliopistossa kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunutta monitieteistä tutkimustoimintaa optimoinnin ja simuloinnin alueilla. Tutkimusalueita ovat mm. matemaattinen mallittaminen, säätö sekä matemaattinen päätöksenteko- ja peliteoria.

Keskuksessa kehitetään uusimpaan matemaattiseen tietoon perustuvia tieteellisen laskennan ja optimoinnin metodeja sekä näihin perustuvia ohjelmistoja. Keskeisiä pyrkimyksiä ovat tutkimuksen innovatiivisuus, kansainvälisyys sekä läheinen yhteistyö teollisuuden kanssa. Tavoitteena on muun muassa tarjota yrityksille mahdollisuuksia tehostaa tuotantoprosessia ja tuotesuunnittelua sekä kehittää asiakkuudenhallinnan työkaluja.

- SCOMAlla on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto kattaen yli kymmenen
huippuyliopistoa Yhdysvalloissa, Euroopassa, Kiinassa ja Intiassa. Kansallisina yhteistyökumppaneina ovat mm. Metso Paper, Moventas, ABB, Nokia, TeliaSonera, ETLA , VTT ja CSC, kertoo professori Pekka Neittaanmäki.

Keskuksessa tehtävää tutkimusta tukevat yliopiston lisäksi muun muassa TEKES, Suomen Akatemia, COMAS-tutkijakoulu sekä EU ja yritykset.


Lisätietoja:

Professori Pekka Neittaanmäki, puh. (014) 260 2733 tai 040-5507005, pn@mit.jyu.fi


 

http://www.mit.jyu.fi/scoma/

Teksti: