flower

Yritysten logistiikan parantaminen tuo merkittäviä säästöjä - 04.06.2008

Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä on käynnistynyt logistiikan optimointiin keskittyvä OPT-LOG -hanke, joka on alan ensimmäinen kansainvälisen tason tutkimushanke Suomessa.

- Haluamme tämän projektin avulla osoittaa suomalaisille yrityksille ja julkiselle sektorille, että optimoinnin avulla voidaan saavuttaa huomattavia etuja ja säästöjä, kiteyttää dosentti Olli Bräysy. Yhdessä professori Pekka Neittaanmäen kanssa tutkimusta johtava Bräysy on kuljetusten optimoinnin asiantuntija, joka on opiskellut ja työskennellyt useissa eri maissa logistiikan huippututkimusyksiköissä. Hän tietää, että logistiikan optimoinnin tutkimus on muualla maailmassa runsaampaa kuin Suomessa.
- Kuljetusten optimointia vierastetaan vielä suomalaisissa organisaatioissa, mikä johtuu osin tietämättömyydestä ja toisaalta huonoista kokemuksista optimointiprojekteista, Bräysy pohtii.

Viime vuonna Suomen elinkeinoelämän logistiikkakustannukset olivat peräti 26,4 miljardia euroa. Bräysyn mukaan projektin yhtenä tarkoituksena on kartoittaa ja vertailla sekä kotimaisia että yritysten kannalta keskeisiä ulkomaisia toimitusketjujen ja reittien suunnitteluun kehitettyjä optimointiohjelmistoja, koska eri ohjelmistojen suorituskyvyssä on usein huomattavia eroja. Näin saatava informaatio auttaa kehittämään kahdeksan mukana olevan organisaation kuljetusten optimointia tapaustutkimuksin.

Vuoden loppuun jatkuva Tekes-rahoitteinen hanke liittyy Jyväskylän seudun tieliikennealan kehittämisen Innoroad-yhteistyöhön. Hankkeen rahoittajina toimivat Tekesin ohella mm. SRV Viitoset, Betset, Harjun Betoni, Keskisuomalainen, Jyväskylän kaupunki, Lassila & Tikanoja ja Vähälä.

Organisaatioiden jokapäiväisen toiminnan kannalta logistinen tehokkuus on erityisen tärkeää, sillä kiristyvässä kilpailutilanteessa nopeat toimitusajat, tehokkaat kuljetusjärjestelmät ja ympäristöasiat nousevat yhä tärkeämmiksi. Myös kansainvälinen kauppa on kehittynyt huimasti, mikä asettaa omat vaatimuksensa logistiikalle. Toisaalta myös julkisella sektorilla on huomattava potentiaali tehokkuuden lisäämiseen ja palvelun laadun parantamiseen optimoinnin avulla. Hankkeen hyöty on tarkoitus suunnata kaikille suomalaisille organisaatioille julkistamalla merkittävimmät tutkimustulokset alan julkaisuissa ja projektin omilla www-sivuilla.

Myös kansainvälistä tutkimusyhteistyötä on tarkoitus kehittää esimerkiksi osallistumalla ulkomaisiin konferensseihin ja kutsumalla asiantuntijaprofessoreita puhujiksi Jyväskylässä ensi kesänä järjestettävään EUROGEN 2007 -konferenssiin, jonka järjestämisestä vastaa professori Neittaanmäki. Hän pitää tärkeänä myös uusien logistiikan asiantuntijoiden kouluttamista mahdollisia jatkotutkimushankkeita ajatellen. Hankkeen tutkimusryhmän muodostavat Bräysyn ohella FL Toni Ruohonen ja FM Pentti Nakari Jyväskylän yliopistosta, KTM Pasi Porkka Helsingin Kauppakorkeakoulusta sekä tutkimusavustajina Joni Brigatti, Antti Hallamäki ja Pekka Hotokka. Projektipäällikkönä toimii KTM Esa Kannisto.


Lisätiedot:
Tietotekniikan dosentti, KTT Olli Bräysy, p. 044 359 1974, Olli.Braysy(at)jyu.fi
Jyväskylän yliopisto, Agora Center

Teksti: Olli Bräysy