flower

Lukivaikeuksia voi ennakoida ja ennaltaehkäistä pelaamisen avulla - 16.06.2006

SUMMER SCHOOL ON NUMERACY, READING, DYSLEXIA AND DYSCALCULIA: BRAIN DEVELOPMENT, CULTURE AND REMEDIATION
16.-21.6.2006, Agora, Jyväskylän yliopisto
Järjestäjät: Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä toimivat EU-verkostot Numbra ja GraphoGame

Heikki Lyytinen: Jyväskylä longitudinal study of dyslexia, la 17.6. klo 16-18.00, Agora Auditorio 3


Lukemisen ja laskutaidon oppimisvaikeuksien tutkijat eri puolilta maailmaa kokoontuvat 16.–21.6. Jyväskylään yhteiseen kesäkouluun. Kesäkoulussa professori Heikki Lyytinen Jyväskylän yliopistosta esittelee uraauurtavaa Lapsen kielen kehitys -pitkittäistutkimusta ja yliopistossa kehitettyä lukemaan oppimista tukevaa peliä.

- Aivojen toimintaa mittaavilla testeillä voidaan jo muutaman päivän ikäisillä vauvoilla nähdä yhteys myöhempään kielen kehitykseen ja lukemaan oppimiseen, kertoo tutkimuksen johtaja, professori Heikki Lyytinen.


Pelaamalla lukutaitoa kehittämään

Jos lukivaikeuksia tunnistetaan ennakkoon, on niihin myös pystyttävä vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi. Harjoitteluun käypä ikä rajaa tavat, joilla se on tehokkaasti toteuttavissa. Siksi Lyytisen ryhmä on kehittänyt tietokonepelin, joka harjoittaa lukiriskilasta ottamaan haltuunsa lukutaidon perusteet jo hieman ennen kun muut lapset, jotka normaaliin tapaan saavuttavat ne koulun alkukuukausina.

- Pelaaminen on lapsista hauskaa, koska pelin vaativuus nousee oppimisen mukana ja pitää tilanteen haastavana. Näin tuetaan lasten motivaatiota jatkaa pelaamista, kunnes normaali lukemisen taso on saavutettu, ja lapsi kykenee jatkamaan oppimista itsenäisesti. Pelin avulla lukiongelmaton lapsi voi oppia lukemaan jo muutamassa tunnissa, ja sama aika lukivaikeuksiin taipuvaisella tuo huomattavaa edistystä, Lyytinen selittää.

- Lapset, joiden toisella vanhemmalla on lukihäiriö, kokivat ongelmia lukemisen suhteen. Tutkimuksessamme seurasimme noin sataa lasta, joilla on riski lukihäiriön suhteen. Heidän tuloksiaan on verrattu lapsiin, joilla ei ole vastaavaa riskiä. Lapsia on seurattu syntymästä asti lukuikään. Noin puolella lukemisen oppiminen oli hitaampaa kuin ei-riskilapsilla ensimmäisen luokan lopulla, ja noin kolmasosalla vielä toisenkin luokan loppuessa, Lyytinen sanoo.


Lukihäiriön tunnistaminen ennaltaehkäisyn kannalta olennaista

- Ensimmäisellä luokalla havaittiin että nimeämisnopeus, eli miten nopeasti lapsi pystyy nimeämään kuvasarjan tuttuja esineitä, on vahva sujuvan lukutaidon ennustaja. Ympäristötekijät ovat riskilapsille paljon tärkeämpiä, mutta se kuinka paljon lapsille luetaan tai kuinka kiinnostuneita lapset lukemisesta olivat, ei tuonut esiin eroja riski- ja ei-riskiryhmän välillä, Lyytinen toteaa.

Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa lukihäiriön esiasteita ja siihen johtavia kehityspolkuja ja luoda pohja lukivaikeuksien ehkäisylle. Koska ennustavia tekijöitä lukivaikeuksille löydettiin helposti havainnoitavista asioista, kuten esimerkiksi ääntämisen tarkkuus sanoja toistettaessa tai kirjainten nimien spontaani mieleen tallentuminen, voidaan laatia malleja, joiden avulla lukiongelmaiset voidaan tunnistaa jo ennen lukemaanoppimisikää.

Summer school on numeracy, reading, dyslexia and dyscalculia: brain development, culture and remediation Jyväskylässä 16.-21. 6. 2006 kokoaa luki- ja laskemisvaikeuksien asiantuntijat yhteen. Kesäkoulun järjestäjät ovat Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä toimivat EU-verkostot Numbra (Numeracy and Brain Development, EU Marie Curie Training Network) ja GraphoGame (EU Marie Curie Excellence Grant) yhteistyössä psykologian laitoksen oppimisen ja motivaation huippututkimusyksikön ja Niilo Mäki Instituutin kanssa


Lisätietoja:

Projektisihteeri Eeva Helameri, puh. 014-260 4670, eeva.helameri(at)jyu.fi
Agora Center, Jyväskylän yliopisto

Professori Heikki Lyytinen, p. 050 552 4892, heikki.lyytinen(at)psyka.jyu.fi
Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Teksti: