flower

ALKUPORTAAT tutkii oppimisen ensiaskeleita - 18.09.2007

Syksyllä käynnistyy laaja seurantatutkimus nimeltään ALKUPORTAAT - Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alkupolulla. Tutkimuksen avulla perheet, opettajat ja tutkijat saavat arvokasta tietoa lasten esiopetusvuoden sekä koulun alkuvuosien oppimisesta ja suotuisaa kehitystä tukevista ympäristöistä ja käytännöistä.

ALKUPORTAAT-tutkimukseen kuuluu lähes 2400 lasta vanhempineen ja opettajineen neljällä paikkakunnalla. Laukaassa, Kuopiossa ja Joensuussa mukana on koko vuonna 2000 syntyneiden ikäluokka ja Turussa reilu puolet ikäluokasta. Lasten oppimisen polkuja seurataan viiden vuoden ajan vuosina 2006 - 2011. Tutkimus alkaa syksyllä esiopetusryhmissä ja samoja lapsia seurataan vuosittain kouluissa aina 4. luokalle asti.

Seurannan suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana tutkijoita Jyväskylän, Turun sekä Joensuun yliopistojen opettajankoulutuksen, varhaiskasvatuksen, soveltavan kasvatustieteen ja psykologian laitoksilta. Tutkimushankkeen pilottivaihe toteutettiin lukuvuonna 2005–2006 kokeilemalla menetelmien toimivuutta 13 esiopetusryhmässä.

Tietoa lasten oppimisen tukemiseen

Esiopetuksesta kouluun siirtymisen kynnykseen sijoittuva tutkimus antaa ainutlaatuista ja monipuolista tietoa lasten taitojen oppimista tukevista asioista. Tietoa saadaan myös ympäristöistä, oppimisen intoa ja motivaatiota ylläpitävistä tekijöistä sekä vanhempien ja opettajien yhteistyöstä lapsen kehityksen tukemisessa. Erityisen kiinnostuksen kohteena on se, millä tavoin vanhempien ja opettajien käsitykset, käytännöt ja keskinäinen yhteistyö tukevat kunkin lapsen oppimispolkua etenkin silloin, jos lapsella ei oppiminen heti sujukaan.

Yhteistyö tutkijoiden, opettajien ja perheiden välillä pyritään pitämään vastavuoroisena. Tutkimuksiin osallistuville opettajille tarjotaan palautetilaisuuksia sekä koulutuspäiviä ja välitetään opettajille sekä vanhemmille tietoa tuloksista tutkimuksen eri vaiheissa.

ALKUPORTAAT-tutkimusta johtavat Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen professori Anna-Maija Poikkeus ja tutkijatohtori Marja-Kristiina Lerkkanen sekä psykologian laitoksen professorit Timo Ahonen ja Jari-Erik Nurmi. Hanke kuuluu yhtenä osana Suomen Akatemian nimeämään Oppimisen ja motivaation –huippututkimusyksikköön, jota johtavat professorit Jari-Erik Nurmi ja Heikki Lyytinen.

ALKUPORTAAT –hanke on esillä myös HYVÄ ALKU –messuilla Jyväskylän Paviljongissa perjantaina 1.9. klo 10.45.

Lisätietoja Oppiminen ja motivaatio huippututkimusyksiköstä:

huippututkimusyksikön johtaja, professori Jari-Erik Nurmi, p. (014) 260 2857, jari-erik.nurmi@psyka.jyu.fi, Jyväskylän yliopisto

http://www.jyu.fi/coelemo

Lisätietoja ja materiaalia ALKUPORTAAT-tutkimuksesta:

professori Anna-Maija Poikkeus, p. (014) 260 1719, poikkeus@edu.jyu.fi, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

tutkijatohtori Marja-Kristiina Lerkkanen, p. (014) 260 1785, lerkkanen@edu.jyu.fi, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

professori Timo Ahonen, p. 050 553 8437, timo.ahonen@psyka.jyu.fi, psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Teksti: