flower

Seiskaluokkalaisten oppimista ja oppimisvaikeuksia tutkitaan laajasti Keski-Suomessa - 18.09.2007

Keski-Suomessa käynnistyy keväällä 2007 laaja tutkimushanke, jossa tutkitaan seitsemäsluokkalaisten oppilaiden oppimista, koulumotivaatiota, oppimisvaikeuksia ja hyvinvointia. Tutkimukseen osallistuu koululuokkia useiden kuntien alueelta. Korpilahdessa ja Muuramessa tutkitaan koko ikäluokka eli kaikki vuonna 1993 syntyneet nuoret.

Käynnistyvässä tutkimuksessa kartoitetaan nuorten oppimista ja koulumotivaatiota nuorten siirtyessä peruskoulun yläasteelle. Tutkimuksessa on tarkoitus myös kysyä 7-luokkalaisten vanhemmilta heidän ajatuksiaan liittyen lapsensa koulunkäyntiin.

Käynnistyvä tutkimus on jatkoa kahdelle aiemmalle tutkimukselle. Professori Heikki Lyytisen johtamassa Lapsen kielen kehitys -hankkeessa on seurattu lapsia syntymästä asti. Dosentti Kaisa Aunolan ja professori Jari-Erik Nurmen Koulutaitojen ja motivaation kehitys -tutkimuksessa on samoja lapsia tutkittu esikouluvuoden alusta.

- Kyseessä on ainutlaatuinen tutkimushanke, jossa lasten oppimista on seurattu pitkään, kertoo professori Lyytinen.

Hankkeen uusimman vaiheen tavoitteena on selvittää oppimisessa, taidoissa ja motivaatiossa tapahtuvia muutoksia koulun aloitusvaiheesta yläasteen alkuun. Tutkimuksen pohjalta kehitetään uusia keinoja ehkäistä erilaisia oppimiseen liittyviä ongelmia koulunkäynnin alkutaipaleella.

Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopistossa toimivassa Oppimisen ja motivaation huippuyksikössä.


Lisätietoja:

Tutkija Kenneth Eklund, puh. (014) 260 2894, kenneth.eklund@psyka.jyu.fi (Lapsen kielen kehitys -tutkimus)
Dosentti Kaisa Aunola, puh. (014) 260 2797, kaisa.aunola@psyka.jyu.fi (Koulutaitojen ja motivaation kehitys -tutkimus)

Teksti: Kenneth Eklund, Kaisa Aunola