flower

Koulu- ja ateriakuljetuksissa voitaisiin säästää jopa 50 prosenttia - 27.03.2008

Tietokonepohjaisella optimoinnilla voidaan säästää yritysten ja kuntien kuljetuskustannuksissa.

Jyväskylän yliopiston Agora Centerin ja TEKESin OPT-LOG-hanke oli menestys monella eri rintamalla. Sen tuloksena syntyi maailmanlaajuisesti laajin kaupallisten kuljetusten optimointiohjelmistojen kartoitus, jossa löydettiin yhteensä 117 eri ohjelmistoa. Hankkeessa selvisi, että saatavilla olevat optimointiohjelmistot eivät kykene toistaiseksi vastaamaan kunnolla ohjelmistoja tarvitsevien yritysten tarpeisiin, ja niissä on useita puutteita.

Ohjelmistojen keskinäisen suorituskyvyn vertailu osoittautui vaikeaksi, mutta yleisesti ottaen voitiin todeta, että ohjelmistojen tuottamissa tuloksissa oli merkittäviä eroja. Käytössä olevat ohjelmistot ovat vuosia alan tutkimusta jäljessä. Uusimpien menetelmien käyttöönotto ja käytännön tarpeisiin vastaaminen asettaa alan tutkijoille ja ohjelmistoyrityksille merkittäviä haasteita.

Hankkeessa tarkasteltiin myös optimoinnilla saatavia säästöjä ja muita hyötyjä. Tarkasteluissa havaittiin, että optimointi näyttäisi soveltuvan loistavasti myös kunnallissektorille. Tietokoneavusteisen optimoinnin avulla erityislasten koulukuljetuksissa ja vanhusten ateriakuljetuksissa voitiin case-tapauksissa säästää n. 20–50 %. Vanhusten kotisairaanhoidon optimoinnilla voitiin puolestaan saavuttaa parhaimmillaan jopa 70 %, jätelogistiikan ongelmissa 40 % ja kaupallisissa elintarvikekuljetuksissa 10 % säästöt. Yleensä saadut säästöt vaihtelevat 10 ja 30 % välillä. Samalla mm. suunnitteluun tarvittavat resurssit vähenevät olennaisesti, palvelun laatu ja yksilöitävyys paranee ja erilaisten toimintakonseptien ja yrityksen strategian sekä käytettävien resurssien analysointi on helpompaa.

OPT-LOG oli ensimmäinen suomalainen kansainvälisesti merkittävä tutkimusprojekti, joka keskittyi kuljetuksien tietokonepohjaiseen optimointiin. Hankkeen rahoittivat TEKES ja asiakasorganisaatioina toimineet Jyväskylän kaupunki, SRV Viitoset, Lassila & Tikanoja, Veljekset Vähälä, Keskisuomalainen, HB-Betoniteollisuus ja Betset. Projektissa työskenteli projektin johtajan dosentti Olli Bräysyn lisäksi viisi tutkijaa.

Lisätietoja:

dosentti Olli Bräysy, puh. 044-359 1974, olli.braysy@jyu.fi

professori Pekka Neittaanmäki, puh. 040-550 7005, pn@mit.jyu.fi

johtaja Pekka Utriainen, puh. (014) 626 002, 050-562 0423, pekka.utriainen@jkl.fi

Teksti: