flower

Dysleksian biologinen perusta selville - 18.09.2007

Jyväskylän yliopisto mukana eurooppalaisessa suurtutkimuksessa

Jyväskylän yliopiston Agora Center sekä Oppimisen ja motivaation huippuyksikkö ovat mukana eurooppalaisessa NeuroDys-projektissa, jossa selvitetään lukivaikeuden (dysleksia) biologinen perusta. Dysleksia on yleinen, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon oppimisen vaikeus, jota ilmenee yli 5 %:lla koululaisista. Sitä ei voida selittää älykkyyden, oppimismahdollisuuksien, motivaation eikä aistien poikkeamilla. NeuroDys-projekti yhdistää innovatiivista analyysia lukivaikeuksien yhteydestä geeneihin, ympäristöön ja aivojen rakenteeseen ja toimintaan.

- Tutkimus avaa vakavan lukivaikeuden perinnöllistä taustaa. Hankkeessa kartoitetaan suurella eurooppalaisten kolmasluokkalaisten aineistolla ne geenit, joilla on osuutta dysleksiassa. Tämä auttaa määrittelemään toimia, joilla vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä aloittamalla iässä, jossa ne tuovat lapsen kannalta vaivattomimmin tuloksia, professori Heikki Lyytinen kertoo.

Dysleksian, sen kandidaattigeenien ja aivotoiminnan välisten yhteyksien selvittäminen vaatii monipuolisia havaintoja erilaisista oppimiskulttuureista ja luetuista kielistä biologisen variaation erottamiseksi. Projektissa työskentelee 15 tutkijaryhmää ja klinikkaa yhdeksästä eri maasta. Se kattaa myös yleisimmät eurooppalaiset kielet, joita käyttää äidinkielenään yhteensä 2,5 miljoonaa dysleksiasta kärsivää koululaista. Yhteiseurooppalaiseen tutkimukseen ottaa osaa lähes 4000 lasta, ja sitä tukevat useat kansalliset tutkimusprojektit.

Maailman suurimman biologisen dysleksia-tietopankin rakentaminen asettaa Euroopan dysleksiatutkimuksen kärkeen alle kolmessa vuodessa. Uusien molekyyli-, aivo- ja käyttäytymistutkimuksen löytöjen yhdistäminen helpottaa dysleksian yleistä ja kielikohtaista ymmärtämistä. Tämä takaa tieteellisen pohjan entistä tehokkaammalle diagnosoinnille ja hoidolle. EU rahoittaa NeuroDys-projektia 3 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:

professori Heikki Lyytinen, p. (014) 260 2863, heikki.lyytinen@psyka.jyu.fi, Oppimisen ja motivaation huippuyksikkö

akatemiatutkija Paavo Leppänen, p. (014) 260 2882, paavo.leppanen@psyka.jyu.fi, psykologian laitos

Teksti: Heikki Lyytinen